Archiwa Tagi: znak B

Znak CE – Następna odsłona szkoleń Centrum Certyfikacji CE-Polska – pierwszy raz w LUBLINIE !

Już w połowie listopada w LUBLINIE Centrum Certyfikacji CE-Polska, najbardziej doświadczony ośrodek szkoleniowy, w zakresie oznaczenia CE, organizuje cykl dotyczący dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy wymagające oznakowania CE).

To jedyne takie szkolenia we wschodniej Polsce – podkreśla Szmon Maliński z CE Polska. Następny raz takie szkolenia odbędą się dopiero za rok. Nasze szkolenia są szkoleniami najdłużej oferowanymi na polskim rynku, przeszkoliliśmy największą ilość osób, pierwsze doświadczenia w zakresie szkoleń z oznaczenia CE zebraliśmy ponad 10 lat temu – dodaje Szymon Maliński.

Więcej informacji o szkoleniach  >>>KLIKNIJ<<<

szkolenie CE

szkolenie CE

Zespół redakcyjny CE-poradnik.pl – Magdalena Wojtczak

Zmiany dotyczące oznakowania budowlanego B

Centrum Certyfikacji CECE-Polska coraz śmielej informuję, że nie mamy co się spodziewać zmian związanych z oznakowaniem znakiem budowlanym B (znak B) przez najbliższe dwa lata. Ustawodawcy nie mają pomysłu na zmiany, często niedoskonałego systemu, który obowiązuje w Polsce od wielu lat – podkreśla jeden z członków zarządu Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Tak więc jeśli chodzi o wyroby budowlane należy się skupić na nowościach dla wyrobów budowlanych, które oznakowane są znakiem CE (podlegających pod rozporządzenie 305/2011), dla których istnieją normy zharmonizowane lub Europejskie Oceny Techniczne (lub powoli wygasające Europejskie Aprobaty Techniczne). Wyroby objęte systemem krajowym (znak B) nie mamy zatem żadnych nowości. Więcej na temat CE i B dla wyrobów budowlanych kliknij.