Archiwa Miesięczne: grudzień 2013

Nowa rozporządzenie budowlane 305/2011 i nowa dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE czyli główne zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia

Polska na mocy Traktatu akcesyjnego od 1 maja 2004, jest w Unii Europejskiej. Korzystanie z dobrodziejstw UE niesie ze sobą mnóstwo praw i obowiązków. Ponad 40% wyrobów oferowanych na Europejskim Obszarze Gospodarczym wymaga, wykazywania zgodności Europejskiej, czyli oceny zgodności według dyrektyw Nowego Podejścia. Ostatnimi czasy zmiany w zakresie dyrektyw są niewielkie, największe tegoroczne (2013) zmiany dotyczyły końca okresu przejściowego dla dyrektyw:

  • 88/378/EWG – Dyrektywa Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (zmiana na dyrektywę 2009/48/WE)
  • 89/106/EWG – Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (zmiana na rozporządzenie 305/2011)

Dyrektywa zabawkowa 88/378/EWG została w lipcu zastąpiona – DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/48/WE  z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Dyrektywa budowlana 89/106/EWG została zastąpiona: 305/2011 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

nowe rozporządzenie budowlane 305/2011

pierwsze strony roporządzenia 305/2011 – nowe roporządzenie budowlane

Zmiany w obu przepisach (305/2011 i 2009/48/WE) można określić największymi zmianami dotyczącymi Nowego Podejścia w roku 2013. Zmiany w rozporządzeniu 305/2011 dotyczą głównie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (wyrzucono system oceny zgodności 2 – system 2) oraz zastąpienia dokumentu deklaracji zgodności WE dokumentem o nazwie deklaracja właściwości użytkowych.

 Zmiany w nowej dyrektywie zabawkowej 2009/48/WE dotyczą głównie zmian związanych z substancjami niebezpiecznymi w zabawce (nowa chemia) oraz konieczności wystawiania deklracji zgodności WE na zabawkę

Informacji o obu zmianach w dyrektywie zabawkowej 2009/48/WE oraz rozporządzeniu 305/2011 otrzymacie Państwo w Europejskim Punkcie Informacyjnym o znaku CE numer kontaktowy +48 61 830 81 81 oraz na szkoleniach głównej instytucji wdrażającej oznaczenie CE  – kliknij więcej >>>

Dla www.ce-poradnik.pl  tekst przygotowała Monika Zawadzka – rzecznik prasowy CE-Polska