Archiwa Miesięczne: luty 2015

Szkolenia znak CE w Twoim mieście

Szkolenia znak CE w Twoim mieście – POZNAŃ, RZESZÓW, GDYNIA

CECE-Polska lider wdrożeń oznakowania CE na rynku Europy środkowej, po zrealizowania szkoleń w roku 2015 w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach w marcu przeprowadzi swoje wysokiej jakości szkolenia w POZNANIU, w kwietniu w RZESZOWIE i TRÓJMIEŚCIE:

Szkolenia znak CE

Szkolenie znak CE

 • 20.03.2015 POZNAŃ – Szkolenie znak CE i B w budownictwie – KLIKNIJ
  17.04.2015 RZESZÓW – Szkolenie znak CE i B w budownictwie – ZADZWOŃ 61 830 81 81
 • 24.04.2015 GDYNIA – Szkolenie znak CE i B w budownictwie – KLIKNIJ
 • 29.03.2015 POZNAŃ – Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń – KLIKNIJ
  16.04.2015 RZESZÓW – Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń – ZADZWOŃ 61 830 81 81
 • 23.04.2015 GDYNIA – Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń – KLIKNIJ
 • 20.03.2015 POZNAŃ – Szkolenia znak CE podstawy – KLIKNIJ
 • 24.04.2015 GDYNIA – Szkolenia znak CE podstawy – KLIKNIJ
 • 20.03.2015 POZNAŃ – Szkolenia znak CE dla zabawek – KLIKNIJ
 • 24.04.2015 GDYNIA – Szkolenia znak CE dla zabawek – KLIKNIJ

Więcej informacji na www.CE-Polska.pl lub pod numerem 61 830 81 81.

Dyrektywy Nowego Podejścia – zmiany 2016

W marcu 2014 w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe dyrektywy związane z oznaczeniem CE. Zmiany wchodzą w życie po 20.04.2016 i dotyczą wprowadzających do obrotu sprzęt będący przedmiotem zainteresowania następujących przepisów:

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) zastępuje dyrektywę 93/15/EWG

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zastępuje dyrektywę 94/9/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zastępuje dyrektywę 95/16/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, zastępuje dyrektywę 2004/22/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, zastępuje dyrektywę 2009/23/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych, zastępuję dyrektywę 2009/105/WE

Stanowczo stwierdzamy, że na razie wyżej wymienione dyrektywy trzeba traktować jako zapowiedź, i działać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.