Czy mechaniczne części zamienne do maszyn wymagają oznakowania CE ?

Bardzo częstym problemem firm na Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest odpowiedź na pytanie: Czy mechaniczne części zamienne dl maszyn wymagają oznakowania CE ? Mechaniczne części zamienne dostarczane przez producenta maszyny faktycznie nie podlegają oznakowaniu CE, nawet jeśli są elementami bezpieczeństwa. Uzasadnienie tego jest dość proste takie części przeszły już procedurę oceny zgodności, przy certyfikacji całego urządzenia. W dyrektywie nie ma jasno opisanego stanowiska co to są części zamienne jeśli nie pełnią one funkcji elementu bezpieczeństwa. Jednak dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w art. 1 opisuje do czego ma zastosowanie (do maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, pasów, lin, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, maszyn nieukończonych), i nie wymieniono tam części zamiennych. Jednocześnie w art. 2 dyrektywy maszynowej (MD) 2006/42/WE mamy wyłączenia z zakresu zastosowania i w wykluczeniach tych znajdziemy np elementy bezpieczeństwa, które normalnie wymagają oznakowania CE. ale jeśli są częściami zamiennymi identycznych elementów dostarczonych przez producenta oryginalnej maszyny są zwolnione z oznakowania CE.

Informacji udzielił Jędrzej Borowiak Centrum Certyfikacji CE-Polska tel. +48 61 830 81 81

Zespół redakcyjny CE-poradnik.pl – Anna Klepacka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *