Archiwa Miesięczne: maj 2015

Oznakowanie CE – szkolenie ! Poszukujesz informacji o CE ? Zapraszamy

Jeśli chcesz wdrożyć oznakowanie CE, warto zainteresować się szkoleniami organizowanymi przez lidera rynku CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Do końca sierpnia 2015 szkolenia odbędą się w Warszawie, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu. Wrzesień 2015 to początek nowego sezonu szkoleniowego. Szkolenia w ostatnim kwartale odbędą się w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Bydgoszczy, Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu. Przyjedź na szkolenie jeszcze przed podwyżką ceny (aktualna cena szkolenia to 930 złotych netto + 23% VAT, nowa cena to 1100 złotych netto + 23% VAT).

 


 

oznakowanie CE – szkolenie znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych

Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego).- Rozporządzenie 305/2011 CPR oraz przepisy krajowe

 • 19.06.2015 WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • 26.06.2015 SZCZECIN – hotel Novotel Centrum ul. 3 maja 31
 • 17.07.2015 KRAKÓW – hotel Novotel Kraków Centrum ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • 21.08.2015 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81


oznakowanie CE – szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń

Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa)

 • 18.06.2015 WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • 25.06.2015 SZCZECIN – hotel Novotel Centrum ul. 3 maja 31
 • 16.07.2015 KRAKÓW – hotel Novotel Kraków Centrum ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • 20.08.2015 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81


oznakowanie CE – szkolenie znak CE podstawy – szkolenie dla importerów i agencji celnych

Szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych

 • 17.06.2015 WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • 15.07.2015 KRAKÓW – hotel Novotel Kraków Centrum ul. Tadeusza Kościuszki 5
 • 19.08.2015 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81


oznakowanie CE – szkolenie znak CE dla zabawek

Znak CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE

 • 16.06.2015 WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • 18.08.2015 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81

oznakowanie CE - szkolenie

oznakowanie CE – szkolenie

dla www.CE-Poradnik.pl

Paweł Wasik

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska liderem branży oznakowania CE ?

Rynek oznakowania CE cały czas się rozwija. Rozwój nie jest już tak dynamiczny  jak w okresie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Na rynku pojawiały się i znikały różne firmy, portale, brandy. Warto zwrócić uwagę na:

Portal www.oznaczenie-ce.pl

Pierwszy portal dotyczący oznakowania CE, którego właścicielem jest Fundacja Promocji Innowacji. Aż do obecnej chwili, mimo że portal nie jest najświeższy graficznie, nadal jest najlepszym merytorycznie miejscem z informacją o znaku CE,

oznakowanie CE

najlepszy portal – oznaczenie CE

Najlepsze szkolenia znak CE

Jedną z pierwszych firm szkolących w sprawach oznaczenia CE było CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Firma rozpoczynała od szkoleń dotyczących znaku CE dla maszyn i urządzeń, potem do oferty dołożyła szkolenia znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych, szkolenia z CE dla importerów i z zabawek. Najlepszą laurką dla firmy jest jej lista klientów

zdjęcia materiałów szkoleniowych CECE-Polska

zdjęcia materiałów szkoleniowych CECE-Polska

Najlepsze blogi specjalistyczne

Najlepszymi blogami w sprawach oznakowania CE są:

www.CE-maszyny.pl – blog rozważający problematykę znaku CE dla maszyn i urządzeń. Na blogu zamieszane jest wiele informacji w temacie dyrektywy 2006/42/WE, dyrektywy LVD (dyrektywa 2006/95/WE), dyrektywy EMC (dyrektywa 2004/108/WE) oraz norm i norm zharmonizowanych.

www.CE-budownictwo.pl – blog rozważający problematykę rozporządzenia CPR (rozporządzenie 305/2011 zastępujące dyrektywę budowlaną 89/106/EWG), mówiący o normach, normach zharmonizowanych, krajowej deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych, aprobatach technicznych i Europejskich Ocenach Zgodności.

Najlepsze usługi związane ze znakiem CE

Najbardziej rozwiniętą i atrakcyjną usługą na rynku jest kompleksowe wdrożenie oznakowania CE, a tu laur zwycięstwa należy się znowu do CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, czego znowu podkreśleniem jest długa i okazała lista klientów

dla www.CE-poradnik.pl Joanna Nowacka