Archiwa Miesięczne: wrzesień 2014

Wdrożenie znaku CE – szkolenia WARSZAWA 14-17 października 2014

Głowna instytucja zajmująca się oznakowaniem CE na rynku środkowo-wschodniej Europy, obsługująca największe koncerny światowe, organy administracji Państwowej, organy nadzoru rynku, zaprasza na nowy cykl szkoleń pod tytułem „Wdrażanie znaku CE”. Po wrześniowym cyklu szkoleń dotyczących oznakowania CE, który odbył się w Katowicach w hotelu MONOPOL*****, czas na stolicę. W Warszawie już w październiku szkolenia odbędą się w świetnie przygotowanym Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w wieżowcu Millenium Plaza przy alejach Jerozolimskich 123A. Prócz pięknej panoramy miasta, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiedzą dotyczącą przeprowadzania procesów oceny zgodności

BUDOWNICTWO (wyroby budowlane) – Wdrożenie znaku CE i B

 • 17 października 2014
 • szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81

MASZYNY i URZĄDZENIA  – Wdrożenie znaku CE

 • 16 października 2014
 • szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81

PODSTAWY (importerzy, urzędy celne, agencje celne) – Wdrożenie znaku CE

 • 15 października 2014
 • szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81

ZABAWKI – Wdrożenie znaku CE

 • 14 października 2014
 • szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81

wdrożenie znaku CE

Wdrożenie znaku CE – szkolenia w WARSZAWIE – październik 2014

Dla CE-poradnik.pl Monika Zawadzka

Nowelizacje przepisów dotyczące znaku CE dla budownictwa – 2014

Pojawiły się ważne nowelizacje przepisów dotyczące znaku CE dla budownictwa:

 • Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products
 • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • Rozporządzenie delegowane 574_2014

 • Commission Delegated Regulation (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products
 • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • Rozporządzenie delegowane 568_2014

Monika Zawadzka CE-Polska.pl