Archiwa Miesięczne: październik 2015

Znak CE na dwóch krańcach Polski – WROCŁAW / BIAŁYSTOK – listopad 2015

Do końca roku pozostały już tylko trzy cykle szkoleń dotyczących wdrożenia oznakowania CE. Szkolenie odbędą się jeszcze we WROCŁAWIU, w BIAŁYMSTOKU, i w POZNANIU.

Chcesz samodzielnie nadać oznakowanie CE ? Chcesz poprawnie wypełnić deklarację zgodności WE / deklarację właściwości użytkowych / krajową deklarację zgodności ? Chcesz poprawnie wykonać analizę ryzyka ? Chcesz poprawnie oznakować wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B ?

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU !

szkolenie znak CE

szkolenie znak CE

SZKOLENIE CE WROCŁAW / BIAŁYSTOK / POZNAŃ

 – Znak CE dla maszyn i urządzeń

(dyrektywy: maszynowa, niskonapięciowa, kompatybilność elektromagnetyczna)

 • 15 listopada 2015 – WROCŁAW
 • 22 listopada 2015 – BIAŁYSTOK
 • 17 grudnia 2015 – POZNAŃ

koszt: 930 złotych netto + 23% VAT

więcej KLIKNIJ lub zadzwoń tel. 61 830 81 81


SZKOLENIE CE WROCŁAW / BIAŁYSTOK / POZNAŃ

– Znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych

(rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe)

 • 16 listopada 2015 – WROCŁAW
 • 23 listopada 2015 – BIAŁYSTOK
 • 18 grudnia 2015 – POZNAŃ

koszt: 930 złotych netto + 23% VAT

więcej KLIKNIJ lub zadzwoń tel. 61 830 81 81


SZKOLENIE CE WROCŁAW / BIAŁYSTOK / POZNAŃ

– Znak CE – podstawy

(dyrektywy Nowego Podejścia)

 • 14 listopada 2015 – WROCŁAW
 • 25 listopada 2015 – BIAŁYSTOK
 • 16 grudnia 2015 – POZNAŃ

koszt: 930 złotych netto + 23% VAT

więcej KLIKNIJ lub zadzwoń tel. 61 830 81 81


SZKOLENIE CE WROCŁAW / BIAŁYSTOK / POZNAŃ

– Znak CE dla zabawek

(dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE i EMC)

 • 13 listopada 2015 – WROCŁAW
 • 23 listopada 2015 – BIAŁYSTOK
 • 15 grudnia 2015 – POZNAŃ

koszt: 930 złotych netto + 23% VAT

więcej KLIKNIJ lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

Szkolenia prowadzą ludzie kierujący grupami doradczymi w największej firmie kompleksowo wdrażającej oznakowanie CE, którzy pracowali między innymi dla takich firm jak: OPEL, VW, TOYOTA, SKANSKA, STRABAG, POLIMEX-MOSTOSTAL, KLER, VOX, CAT, CASTORAMA, ABB, MORLINY, HOCHLAND, PHILIPS, PKP, HUSQVARNA, P&G.

Każdy uczestnik otrzymuje obszerne materiały szkoleniowe, nośnik elektroniczny przepisami,  numer INFOLINII na okres dwóch lat, oraz CERTYFIKAT.

Wszystkie szkolenia organizowane centrach konferencyjnych o wysokim standardzie. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma doskonały posiłek.

Dla CE-Poradnik.pl przygotował Szymon Maliński

Dyrektywa niskonapięciowa – aktualny wykaz norm zharmonizowanych – 11.09.2015

W pierwszej połowie września 2015 opublikowano nowy wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy LVD niskonapięciowej 2006/95/WE:

 • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia / Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Poniżej nowy wykaz norm zharmonizowanych z dnia 11 września 2015:

 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia / Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
LVD wykaz norm zharonizowanych z 11 września 2015

2006/95/WE – normy zharmozniowane

Nowy dokument wymienia około 150 nowych norm zharmonizowanych albo ich uaktualnień. Pełen nowy wykaz  – 20150911 LVD 2006_95_WE. Chcesz więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81.

Warto zwróć uwagę na zmiany w następujących normach (wykaz norm zharmonizowanych 11/09/2015):

 • EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania IEC 60598-1:2014 (Zmodyfikowana)
 • EN 60598-1:2015 (new) Luminaires – Part 1: General requirements and tests

 

 • EN 61347-1:2015 Urządzenia do lamp – Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa IEC 61347-1:2015
 • EN 61347-1:2015 (new) Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements

 dla CE-poradnik.pl Justyna Henke