Archiwa Miesięczne: kwiecień 2015

Szkolenie znak CE – WROCŁAW

Szkolenie znak CE – WROCŁAW

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska właściciel marki CE-Polska.pl i Znak-CE.pl, firma współpracująca z takimi potentatami rynkowymi jak: HOCHLAND, SKANSKA, STRABAG, IKEA, JYSK, CASTORAMA, PHILIPS, TOYOTA, GM, P&G, HITACHI, FUNAI, FUJITSU, VEKA, BRIDGSTONE czy MOTOROLA, po szkoleniach w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie i Trójmieście (Gdyni), rusza na Dolny Śląsk. Szkolenia jak zwykle odbędą się w luksusowym hotelu QUBUS**** przy ulicy Marii Magdaleny 2. CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska przeprowadzi pełny cykl szkoleniowy od szkolenia dotyczącego podstaw oznakowania CE, przez szkolenie dotyczące oznakowania CE dla zabawek, po skomplikowane szkolenia dotyczące wdrożenia CE dla maszyn i urządzeń, kończą na szkoleniach dotyczących znaku CE/B dla wyrobów budowlanych.

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – hotel QUBUS****

  • Znak CE dla zabawek – 19.05.2015 – więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81 81

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – hotel QUBUS****

  • Znak CE – podstawy – 20.05.2015 – więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – hotel QUBUS****

  • Znak CE dla maszyn i urządzeń – 21.05.2015 – więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81 81

Szkolenie znak CE – WROCŁAW – hotel QUBUS****

  • Znak CE i znak B wyrobów budowlanych – 22.05.2015 – więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81
Szkolenie znak CE - WROCŁAW

Szkolenie znak CE – WROCŁAW

Następne szkolenia odbędą się w czerwcu 2015 w Warszawie i Szczecin.

Dla CE-podstawy.pl Marta R.

Normy zharmonizowane – kilka zmian w marcu i kwietniu 2015

Normy zharmonizowane jako przepisy szczegółowe do dyrektyw Nowego Podejścia podlegają częstym zmianom. W marcu i kwietniu zmiany w zakresie norm zharmonizowanych dotyczyły między innymi następujących dyrektyw:

  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 125/02)
  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 087/02)
  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 087/02)
normy zharmonizowane

normy zharmonizowane

Dla dyrektywy maszynowej i zabawkowej Komisja przygotowała sprostowania (normy zharmonizowane):

  • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 54 z dnia 13 lutego 2015 r.) (2015/C 087/03)
  • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 445 z dnia 12 grudnia 2014 r.) (2015/C 113/07)

Dla CE-poradnik.pl Marcin Mansfeld (CE-Polska.pl)