Archiwa Miesięczne: styczeń 2016

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE – już wkrótce

Już w lutym i marcu 2016 seminaria CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska dotyczące samodzielnego wdrażania oznakowania CE odbędą się w POZNANIU, OLSZTYNIE i KATOWICACH oraz SZCZECINIE.

To ostania okazja na przejście szkolenia, które ma na celu jak najbardziej samodzielne wdrożenia oznakowania CE, po starej cenie. Celem szkoleń jest wprowadzenie w tematykę wdrażania oznakowania CE. Każdy uczestnik otrzymuje:

 • ponad 190 stron materiałów szkoleniowych w wersji papierowej,
 • płytę CD z przepisami (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy, M.P., wykazy norm zharmonizowanych),
 • CERTYFIKAT,
 • numer INFOLINII (2 lata infolinii).
Szkolenie znak CE POZNAŃ

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA URZĄDZEŃ I MASZYN (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

 • 18 lutego 2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 25 lutego 2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 17 marca 2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 23 marca 2016 SZCZECIN – więcej informacji ZADZWOŃ +48 61 830 81 81

 

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE – PODSTAWY – szkolenie dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, agencji celnych i urzędów celnych

 • 17 lutego 2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 lutego 2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 16 marca.2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 22 marca 2016 SZCZECIN – więcej informacji ZADZWOŃ +48 61 830 81 81

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE i B DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH (rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe)

 • 19 lutego 2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 26 lutego 2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 18 marca 2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 marca 2016 SZCZECIN – więcej informacji ZADZWOŃ +48 61 830 81 81

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA ZABAWEK (dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE)

 • 16.lutego 2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 15.marca 2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

Z naszych szkoleń korzystali: ABB, GM, SKANSKA, STRABAG, P&G, JERONIMO MARTINS, IKEA, JYSK, PHILIPS, KRISPOL, BONDUELLE, BRICOMARCHE, GRUNDFOS, BRIDGESTONE, CATERPILLAR, ALUPROF, PKP, NOVOL, DELPHI, GILLETTE, VOX, APATOR, WAVIN, TOYOTA, HUSQVARNA, ŚNIEŻKA, JUTRZENKA, MAPEI, HOCHLAND, KRAKUS, ANIMEX, PKO BP, ALSTOM, TYMBARK, INSTYTUT LOTNICTWA, KOMPUTRONIK >>> więcej informacji kliknij <<<.

Potrzebujesz więcej informacji wejdź na www.ce-polska.pl lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81.

Dla CE-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia już od 20 kwietnia 2016

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia już od 20 kwietnia 2016

W marcu 2014 roku w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej opublikowano nowe dyrektywy związane z oceną zgodności. Zmiany wchodzą w życie po 20 kwietnia 2016 i dotyczą wprowadzających do obrotu  sprzęt mieszczący się w zakresie następujących przepisów:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) zastępuje dyrektywę 93/15/EWG

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zastępuje dyrektywę 94/9/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zastępuje dyrektywę 95/16/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, zastępuje dyrektywę 2004/22/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, zastępuje dyrektywę 2009/23/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych, zastępuję dyrektywę 2009/105/WE

Więcej w temacie zmian dowiesz się pod INFOLINIĄ – ZNAK CE tel.: +48 61 830 81 81 lub na SZKOLENIACH >>> KLIKNIJ <<<

dla CE-Poradnik.pl Justyna Henke

Szkolenie znak CE WARSZAWA – przyjedź na szkolenie 2016

Szkolenie znak CE WARSZAWA – przyjedź na szkolenie 2016 w cenie 2015

Szkolenie znak CE WARSZAWA, POZNAŃ, OLSZTYN – przyjedź na szkolenie 2016 w cenie 2015

Firma z największym doświadczeniem w kompleksowych procesach oceny zgodności (wdrażanie znaku CE), partner czołowych firm polskich i międzynarodowych koncernów w zakresie oznakownia CE (między innymi IKEA, PHILIPS, GM, VOX, P&G, BRICOMARCHE, CASTORAMA, Jeronimo Martins, OPEL, SKANSKA – więcej kliknij) zaprasza na szkolenia dotyczące oznakowania CE w WARSZAWIE, wy POZNANIU i OLSZTYNIE. Jeszcze na początku stycznia 2016 można zapisać się na szkolenia szkolenia w cenie 930 złotych netto + 23% VAT i zdążyć przed podwyżką cen. Skorzystaj z prezentu NOWOROCZNEGO !

Szkolenie znak CE WARSZAWA

Szkolenie znak CE WARSZAWA

Szkolenie znak CE – MASZYNY (dyrektywy LVD, EMC, MD)

Szkolenie  dotyczy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, niskonapięciowej 2006/95/WE i kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


Szkolenie znak CE i B – WYROBY BUDOWLANE

Szkolenie dotyczy rozporządzenia 305/2011 oraz najnowszych przepisów krajowych zmiany od 1 stycznia 2016)

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


Szkolenie znak CE – ZABAWKI

Szkolenie  dotyczy dyrektywy 2009/48/WE i 2004/108/WE

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


Szkolenie znak CE – PODSTAWY

Szkolenie  dotyczy wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia i kierowane jest do importerów i agencji celnych, oraz urzędów celnych

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:

 

 Dla CE-Poradnik.pl Marek Kulczyński

Nowe przepisy dotyczące wyrobów budowlanych !

Nowe przepisy dotyczące wyrobów budowlanych !

W dniu 1.01.2016 zaczyna obowiązywać Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (dziennik Ustaw 2015 pozycja 1165).  Niektóre zmiany zaczynają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016, inne (WIEKSZOŚĆ) z dniem 1 stycznia 2017. Dowiedz się co się zmieniło w przepisach. Nie daj się zaskoczyć. Więcej informacji – INFOLINIA 61 830 81 81 oraz na szkoleniach – KLIKNIJ.