Archiwa Miesięczne: luty 2016

Szkolenie znak CE – KATOWICE / SZCZECIN – marzec 2016

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

Mimo, że mamy dopiero drugi miesiąc 2016 roku, Centrum Certyfikacji CECE-Polska przeprowadziło już szkolenia w Warszawie, Poznaniu i Olsztynie. W marcu lider wdrożeń oznakowania CE przeprowadzi szkolenia w KATOWICACH i SZCZECINIE. W kwietniu CECE-Polska przeprowadzi szkolenia w Łodzi i Rzeszowie. Łódź wraca do kalendarza szkoleń CECE-Polska po kilku latach.

Wszystkie szkolenia realizowane będą w oparciu o najnowsze przepisy. Szczególnie uwagę należy zwrócić na zmianę w dyrektywach:

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

 

SZKOLENIE ZNAK CE - KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIA ZNAK CE – MARZEC 2016

 

 

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń

(dyrektywy 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2014/35/UE, 2014/30/UE)

 • 17.03.2016 KATOWICE
 • 23.03.2016 SZCZECIN
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

Szkolenie znak CE i B dla wyrobów budowlanych

(rozporządzenie 305/2011, Dz.U.04.198.2041)

 • 18.03.2016 KATOWICE
 • 22.03.2016 SZCZECIN
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

 

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

Szkolenie znak CE podstawy

(szkolenie dla producentów, importerów i agencji celnych)

 • 16.03.2016 KATOWICE
 • 22.03.2016 SZCZECIN
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / ŁÓDŹ

Szkolenie CE dla producentów i importerów zabawek

(dyrektywa 2009/48/WE)

 • 15.03.2016 KATOWICE
 • 13.04.2016 ŁÓDŹ
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

 

 

http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

KALENDARZ SZKOLEŃ – MARZEC 2016

SZKOLENIE ZNAK CE – ŁÓDŹ / RZESZÓW

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń

(dyrektywy 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2014/35/UE, 2014/30/UE)

 • 14.04.2016 ŁÓDŹ
 • 21.04.2016 RZESZÓW
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

SZKOLENIE ZNAK CE – ŁÓDŹ / RZESZÓW

Szkolenie znak CE i B dla wyrobów budowlanych

(rozporządzenie 305/2011, Dz.U.04.198.2041)

 • 15.04.2016 ŁÓDŹ
 • 22.04.2016 RZESZÓW
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

 

SZKOLENIE ZNAK CE – RZESZÓW / ŁÓDŹ

Szkolenie znak CE podstawy

(szkolenie dla producentów, importerów i agencji celnych)

 • 13.04.2016 ŁÓDŹ
 • 20.04.2016 RZESZÓW
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / ŁÓDŹ

Szkolenie CE dla producentów i importerów zabawek

(dyrektywa 2009/48/WE)

 • 15.03.2016 KATOWICE
 • 13.04.2016 ŁÓDŹ
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński

Deklaracja zgodności UE – zmiany w ważnych dyrektywach 2014/30/UE 2014/35/UE

Deklaracja zgodności UE

– zmiany w ważnych dyrektywach 2014/30/UE, 2014/35/UE –

W roku 2014 pojawiły się dwie nowe dyrektywy, które zaczynają obowiązywać od 20 kwietnia 2016:

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

Dyrektywy te zmieniły dotychczas obowiązujące przepisy. Najważniejsza zmiana dotyczy wystawianych deklaracji zgodności (deklracja zgodności WE / deklaracja zgodności UE). Zamiast dotychczas wystawianych deklaracji zgodności WE po 20 kwietnia 2016 dla nowej dyrektywy EMC i LVD będzie się wystawiać deklaracje zgodności UE. Dla obu dyrektyw dokumenty są bardzo zbliżone, zmiany prócz nazewnictwa mówią także o zdjęciu wyrobu. Deklaracja zgodności UE musi zawierać następującą treść:

1.Model aparatury / produktu: (numer produktu, typu, partii lub serii)

2.Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

3.Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4.Przedmiot deklaracji (identyfikacja umożliwiająca odtworzenie jej historii, w razie konieczności identyfikacji może zawierać kolorową ilustrację o wystarczającej rozdzielczości)

5.Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

6.Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność

7.Podpis osoby upoważnionej.

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE – 2014/30/UE i 2014/35/UE

Chcesz pobrać przykładową deklarację zgodności UE według dyrektywy 2014 / 30 / UE lub 2014 / 35/ UE – kliknij poniżej:

Potrzebujesz obszernych informacji weź udział w szkoleniu >>> KLIKNIJ <<< lub skorzystaj z infolinii numer: +48 61 830 81 81.

Dla CE-Poradnik.pl Anna Zalewska