Szkolenie znak CE

Szkolenie znak CE

Szkolenie znak CE

Szkolenie CE 2006/42/WE 2006/95/WE 2004/104/WE

Szkolenie dotyczące oznaczenia CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej LVD oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC (dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2006/95/WE, dyrektywa 2004/108/WE)

Szkolenie znak CE

Szkolenie znak CE i znak budowlany B

Szkolenie CE – CPR 305/2011

Szkolenia dotyczące oznaczenia CE oraz znaku budowlanego B (rozporządzenie 305/2011)

Szkolenie znak CE

szkolenie znak CE dla zabawek

Szkolenie CE – dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE

Szkolenia dotyczące oznakowania CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)

Szkolenie znak CE

szkolenie CE dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych

Szkolenie CE – dyrektywy Nowego Podejścia

Szkolenia z podstaw oznakowania CE. Szkolenie dedykowane importerom, urzędom celnym, upoważnionym przedstawicielom, dystrybutorom oraz sieciom handlowym

 


Organizatorem szkoleń jest CENTRUM CERTYFIKACJI CE – POLSKA, główna instytucja wspierająca od ponad 10 lat przedsiębiorców w zakresie kompleksowych wdrożeń, doradztwa, badań i szkoleń w zakresie oznakowania znakiem CE i znakiem budowlanym B, posiadająca ogromną rzeszę klientów (więcej informacji na temat klientów CE – Polska – KLIKNIJ), wykwalifikowanych doradców, audytorów, laborantów, prawników. Instytucja prowadzi także INFOLINIĘ INFORMACYJNĄ O OZNAKOWANIU CE.


Jeśli masz problemy techniczne ze stroną www.CE-Poradnik.pl lub z infolinia informacyjną skontaktuj się z nami info@znak-CE.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *