Znak CE szkolenia we Wrocławiu i w Warszawie w czerwcu 2016

Znak CE szkolenia we Wrocławiu i w Warszawie w czerwcu 2016

W czerwcu 2016 instytucja upowszechniająca wiedzę normalizacyjną na terenie Polski CE – Polska przeprowadzi szkolenia w dwóch dużych ośrodkach. Cykl szkoleń poświęconych oznakowaniu CE i Nowemu Podejściu odbędzie się w stolicy dolnego śląska we Wrocławiu w hotelu IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM plac Konstytucji 3 Maja 3 w dniach od 7 do 10 czerwca.  Drugi cykl szkoleń dotyczących znaku CE odbędzie się już w stolicy w centrum konferencyjnym Golden Floor w budynku Millenium Plaza przy alejach Jerozolimskich 123A.

Znak CE szkolenia we Wrocławiu- czerwiec 2016

Znak CE szkolenia we Wrocławiu – czerwiec 2016

 

Znak CE szkolenia we Wrocławiu i w Warszawie

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE

Znak CE i znak budowlany B szkolenia we Wrocławiu i w Warszawie

Szkolenie znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych (305/2011 i prawo budowlane)

Znak CE szkolenia we Wrocławiu i w Warszawie

Szkolenie znak CE podstawy. Szkolenie dla importerów i agencji celnych (nowe dyrektywy)

Znak CE szkolenia we Wrocławiu i w Warszawie

Szkolenie znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)

Dla CE-poradnik.pl Magdalena Wojtczak

CE-Polska – lider wdrożeń oznakowania CE

Dyrektywa RED 2014/53/UE, zastąpi dyrektywę R&TTE 1999/5/WE

Dyrektywa RED 2014/53/UE, zastąpi dyrektywę R&TTE 1999/5/WE

 

Dyrektywa RED 2014/53/UE zastąpi w dniu 13 czerwca 2016 dyrektywę R&TTE.

Dyrektywa R&TTE obowiązująca do 13.06.2016:

 • Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the mutual recognition of their conformity – OJ L 91 of 7 April 1999
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

Dyrektywa RED obowiązująca od 13.06.2016

 • Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance. Applicable as of 13 June 2016.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/U z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
dyrektywa RED 2014/53/UE - telefon podlega tej dyrektywie

dyrektywa RED 2014/53/UE – telefon podlega tej dyrektywie

Nic nie wskazuje, żeby zmiana przepisów zasadniczych (dyrektyw Nowego Podejścia) pociągnęła za sobą poważne zmiany w wykazie norm zharmonizowanych lub w samych normach. Ale to okaże się już wkrótce.

Więcej na temat nowego RAD 2014/53/UE – >>> KLIKNIJ <<<

Dla www.CE-Poradnik.pl Artur Więcek – ekspert

Szkolenie znak CE – GDAŃSK KIELCE – maj 2016

Szkolenie znak CE – GDAŃSK KIELCE

Główny polski dystrybutor szkoleń w zakresie oznakowania CE Centrum Certyfikacji CE-Polska, zaprasza na szkolenia tłumaczące przepisy zasadnicze Unii Europejskiej. Szkolenia prowadzone są w wielu miastach w Polsce i w różnej tematyce. Najbliższe szkolenia odbędą się już w maju 2016 w GDAŃSKU i KIELCACH, w czerwcu w WARSZAWIE i POZNANIU, w lipcu w CZĘSTOCHOWIE, w sierpniu w POZNANIU. Szkolenia swoją tematyką obejmują podstawy oznakowania CE (szkolenie kierowane dla agencji celnych i importerów, szkolenie z zabawek (dla importerów i producentów), dla maszyn i urządzeń (dla producentów, importerów i upoważnionych przedstawicieli) oraz szkolenie dla wyrobów budowlanych (producenci , importerzy, upoważnieni przedstawiciele).

SZKOLENIE ZNAK CE – GDAŃSK KIELCE

Szkolenie z podstaw oznakowania CE – nowe przepisy !!

 • cel: przegląd wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia, klasyfikacja wyrobów, import i wprowadzenie do obrotu
 • dla kogo: importerów, agencji celnych, urzędów celnych,
 • kiedy: 11.05.2016 GDAŃSK, 18.05.2016 KIELCE, 08.06.2016 WROCŁAW, 15.06.2016 WARSZAWA
 • Więcej: kliknij >>> lub zadzwoń 61 830 81 81

 

SZKOLENIE ZNAK CE – GDAŃSK KIELCE

Szkolenie z oznakowania CE dla maszyn i urządzeń – nowe przepisy !!

 • cel: samodzielne wdrożenie oznakowania CE
 • dla kogo: producentów, importerów, upoważnieni producenci
 • kiedy: 12.05.2016 GDAŃSK,19.05.2016 KIELCE, 09.06.2016 WROCŁAW, 16.06.2016 WARSZAW
 • Więcej: kliknij >>> lub zadzwoń 61 830 81 81

SZKOLENIE ZNAK CE I ZNAK BUDOWLANY B – GDAŃSK KIELCE

Szkolenie z nadawania oznakowania CE i B dla wyrobów budowlanych – nowe przepisy !!

 • cel:  wdrożenie oznakowania CE
 • dla kogo: producentów, importerów, upoważnieni producenci
 • kiedy: 13.05.2016 GDAŃSK, 20.05.2016 KIELCE, 10.06.2016 WROCŁAW, 17.06.2016 WARSZAW
 • Więcej: kliknij >>> lub zadzwoń 61 830 81 81

SZKOLENIE ZNAK CE – GDAŃSK KIELCE

Szkolenie z nadawania oznakowania CE dla zabawek – nowe przepisy !!

 • cel:  wdrożenie oznakowania CE dla zabawek
 • dla kogo: producentów, importerów, upoważnieni producenci
 • kiedy: 10.05.2016 GDAŃSK, 7.06.2016 WROCŁAW, 14.06.2016 WARSZAWA, 12.07.2016 CZĘSTOCHOWA
 • więcej: kliknij >>> lub zadzwoń 61 830 81 81
Szkolenie znak CE - GDAŃSK KIELCE

Szkolenie znak CE – GDAŃSK KIELCE

Dla bloga CE-Poradnik.pl Michał Pawłowski – doradca z znak-CE.pl

Wiele dyrektyw Nowego Podejścia ulega zmianie już za 5 dni !

Wiele dyrektyw Nowego Podejścia ulega zmianie już za 5 dni.

Już za 5 dni (to jest od 20 kwietnia 2016) czekają nas potężne zmiany w dyrektywach NOWEGO PODEJŚCIA. W aż 8 grupach wyrobów mamy zmianę przepisów zasadniczych. Tak wielu zmian w przepisach nie było od wielu lat. Główne zmiany dotyczą deklaracji zgodności WE, która od 20 kwietnia będzie zastąpiona DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI UE. Następne ważne zmiany dotyczą konieczności śledzenia zmian w normach zharmonizowanych, co będzie nie lada wyzwaniem dla producentów i wprowadzających wyroby na Europejski obszar gospodarczy. Zmiany dotyczą następujących dyrektyw:

 • Dyrektywa materiałów wybuchowych o numerze 93/15/EWG zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/28/UE.
 • Dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV) o numerze 2009/105/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/29/UE.
 • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) o numerze 2004/108/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/30/UE.
 • Dyrektywa wag nieautomatycznych 2009/23/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/31/UE.
 • Dyrektywa przyrządów pomiarowych 2004/22/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/32/UE.
 • Dyrektywa dźwigowa 95/16/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/33/UE.
 • Dyrektywa ATEX 94/9/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/34/UE.
 • Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2006/95/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/35/UE.

Więcej o zmianach w przepisach na OFICJALNYCH SZKOLENIACH w zakresie oznakowania CE, nad którymi dystrybucją czuwa instytucja Centrum Certyfikacji CE-Polska (kontakt +48 61 830 81 81). Najbliższe szkolenia odbędą się w maju w GDAŃSKU i KIELCACH, w czerwcu we WROCŁAWIU i WARSZAWIE, w lipcu w CZĘSTOCHOWIE.

dla CE-Poradnilk.pl Magdalena Wojtczak

Szkolenia CE nowe dyrektywy – kwiecień ŁÓDŹ i RZESZÓW, maj GDAŃSK i KIELC

Szkolenia CE nowe dyrektywy –  kwiecień 2016  ŁÓDŹ i RZESZÓW, maj 2016 GDAŃSK i KIELCE

Szkolenia CE nowe dyrektywy ! W dniu 20 kwietnia 2016 wchodzą  życie nowe dyrektywy Nowego Podejścia:

 • 2014/28/UE materiały wybuchowe do użytku cywilnego. Dyrektywa zastępuje przepis 93/15/EWG
 • 2014/29/UE proste zbiorniki ciśnieniowe. Dyrektywa zastępuję przepis 2009/105/WE
 • 2014/30/UE EMC kompatybilność elektromagnetyczna. Dyrektywa zastępuje przepis 2004/108/WE
 • 2014/31/UE wagi nieautomatyczne. Dyrektywa zastępuje przepis  2009/23/WE
 • 2014/32/UE przyrządy pomiarowe. Dyrektywa zastępuje przepis 2004/22/WE
 • 2014/33/UE dźwigi. Dyrektywa zastępuje przepis 95/16/WE
 • 2014/34/UE ATEX. Dyrektywa zastępuje przepis 94/9/WE
 • 2014/35/UE LVD wyroby niskonapięciowa. Dyrektywa zastępuje przepis 2006/95/WE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE, POZNAJ WSZYSTKIE ZMIANY !!!

Szkolenia CE nowe dyrektywy

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE i nowe EMC I LVD (2014/30/UE i 2014/35/UE)

 • ŁÓDŹ 14.04.2016
 • RZESZÓW 21.04.2016
 • GDAŃSK 12.05.2016
 • KIELCE 19.05.2016
 • Więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia CE nowe dyrektywy

Szkolenie znak CE podstawy (importerzy, producenci, agencje celne)

 • ŁÓDŹ 13.04.2016
 • RZESZÓW 20.04.2016
 • GDAŃSK 11.05.2016
 • KIELCE 18.05.2016
 • Więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia CE nowe dyrektywy

Szkolenie znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych (CPR 305/2011)

 • ŁÓDŹ 15.04.2016
 • RZESZÓW 22.04.2016
 • GDAŃSK 13.05.2016
 • KIELCE 20.05.2016
 • Więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia CE nowe dyrektywy

Szkolenie znak CE dla zabawek. Dyrektywa 2009/48/WE

 • ŁÓDŹ 12.04.2016
 • GDAŃSK 10.05.2016
 • WROCŁAW 7.06.2016 (chcesz szczegółów, zadzwoń +48 61 830 81 81)
 • CZĘSTOCHOWA 12.07.2016 (chcesz szczegółów, zadzwoń +48 61 830 81 81)
 • Więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81 lub >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia CE nowe dyrektywy - kwiecień 2016 ŁÓDŹ RZESZÓW

Szkolenia CE nowe dyrektywy – kwiecień 2016 ŁÓDŹ RZESZÓW

Na szkolenia zaprasza lider rynkowy Centrum Certyfikacji CECE-Polska

 

Dla CE-Poradnik.pl Magdalena Wojtczak przedstawiciel  www.znak-CE.pl

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia już od 20 kwietnia 2016

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia już od 20 kwietnia 2016

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia opublikowano w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej w marcu 2014. Zmiany wchodzą w życie już w dniu 20 kwietnia 2016 i dotyczą  następujących dyrektyw Nowego Podejścia (wiecej informacji zadzwoń 61 830 81 81 lub kliknij):


DIRECTIVE 2014/28/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) zastępuje dyrektywę 93/15/EWG

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia – POBIERZ DYREKTYWĘ >> 2014/28/UE

DIRECTIVE 2014/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych, zastępuję dyrektywę 2009/105/WE

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia – POBIERZ DYREKTYWĘ >> 2014/29/UE

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia – POBIERZ DYREKTYWĘ >> 2014/30/UE

DIRECTIVE 2014/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, zastępuje dyrektywę 2009/23/WE

Nowa dyrektywa Nowego Podejścia – POBIERZ DYREKTYWĘ >> 2014/31/UE

DIRECTIVE 2014/32/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, zastępuje dyrektywę 2004/22/WE

Nowa dyrektywa Nowego Podejścia – POBIERZ DYREKTYWĘ >> 2014/32/UE

DIRECTIVE 2014/33/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zastępuje dyrektywę 95/16/WE

Nowa dyrektywa Nowego Podejścia – POBIERZ DYREKTYWĘ >> 2014/33/UE

DIRECTIVE 2014/34/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zastępuje dyrektywę 94/9/WE

Nowa dyrektywa Nowego Podejścia – POBIERZ DYREKTYWĘ >> 2014/34/UE

DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

Nowa dyrektywa Nowego Podejścia – POBIERZ DYREKTYWĘ >> 2014/35/UE

Pani Monika rzecznik prasowy lidera rynkowego – CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, który kompleksowo wdraża oznakowanie CE, informuje że zmiany w dyrektywach, są działaniami zakrojonymi na szeroką skalę i odnoszą się do wielu przepisów. Nowe dyrektywy Nowego Podejścia to zmiany między innymi w dwóch ogromnie ważnych przepisach mówiących o wyrobach niskonapięciowych pracujących w zakresie napięć 50-1000V prądu przemiennego i 75-1500V prądu stałego /2006/95/WE > 2014/35/UE / oraz w przepisach dotyczących wyrobów elektronicznych podlegających regulacjom związanym z kompatybilnością elektromagnetyczny / 2004/108/WE > 2014/30/UE /. Nowe dyrektywy Nowego Podejścia obejmują także ATEX i urządzania pomiarowe oraz kilka dyrektyw które są rzadziej stosowane.

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia wywołują u Ciebie potrzebę zadania pytań zadzwoń +48 61 830 81 81. Chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach przepisów skorzystaj ze szkoleń:

Dla CE-Poradnik.pl Szymn Maliński

Szkolenie znak CE – KATOWICE / SZCZECIN – marzec 2016

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

Mimo, że mamy dopiero drugi miesiąc 2016 roku, Centrum Certyfikacji CECE-Polska przeprowadziło już szkolenia w Warszawie, Poznaniu i Olsztynie. W marcu lider wdrożeń oznakowania CE przeprowadzi szkolenia w KATOWICACH i SZCZECINIE. W kwietniu CECE-Polska przeprowadzi szkolenia w Łodzi i Rzeszowie. Łódź wraca do kalendarza szkoleń CECE-Polska po kilku latach.

Wszystkie szkolenia realizowane będą w oparciu o najnowsze przepisy. Szczególnie uwagę należy zwrócić na zmianę w dyrektywach:

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

 

SZKOLENIE ZNAK CE - KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIA ZNAK CE – MARZEC 2016

 

 

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń

(dyrektywy 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2014/35/UE, 2014/30/UE)

 • 17.03.2016 KATOWICE
 • 23.03.2016 SZCZECIN
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

Szkolenie znak CE i B dla wyrobów budowlanych

(rozporządzenie 305/2011, Dz.U.04.198.2041)

 • 18.03.2016 KATOWICE
 • 22.03.2016 SZCZECIN
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

 

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / SZCZECIN

Szkolenie znak CE podstawy

(szkolenie dla producentów, importerów i agencji celnych)

 • 16.03.2016 KATOWICE
 • 22.03.2016 SZCZECIN
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / ŁÓDŹ

Szkolenie CE dla producentów i importerów zabawek

(dyrektywa 2009/48/WE)

 • 15.03.2016 KATOWICE
 • 13.04.2016 ŁÓDŹ
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

 

 

http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

KALENDARZ SZKOLEŃ – MARZEC 2016

SZKOLENIE ZNAK CE – ŁÓDŹ / RZESZÓW

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń

(dyrektywy 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2014/35/UE, 2014/30/UE)

 • 14.04.2016 ŁÓDŹ
 • 21.04.2016 RZESZÓW
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

SZKOLENIE ZNAK CE – ŁÓDŹ / RZESZÓW

Szkolenie znak CE i B dla wyrobów budowlanych

(rozporządzenie 305/2011, Dz.U.04.198.2041)

 • 15.04.2016 ŁÓDŹ
 • 22.04.2016 RZESZÓW
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

 

SZKOLENIE ZNAK CE – RZESZÓW / ŁÓDŹ

Szkolenie znak CE podstawy

(szkolenie dla producentów, importerów i agencji celnych)

 • 13.04.2016 ŁÓDŹ
 • 20.04.2016 RZESZÓW
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

SZKOLENIE ZNAK CE – KATOWICE / ŁÓDŹ

Szkolenie CE dla producentów i importerów zabawek

(dyrektywa 2009/48/WE)

 • 15.03.2016 KATOWICE
 • 13.04.2016 ŁÓDŹ
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń +48 61 830 81 81.

dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński

Deklaracja zgodności UE – zmiany w ważnych dyrektywach 2014/30/UE 2014/35/UE

Deklaracja zgodności UE

– zmiany w ważnych dyrektywach 2014/30/UE, 2014/35/UE –

W roku 2014 pojawiły się dwie nowe dyrektywy, które zaczynają obowiązywać od 20 kwietnia 2016:

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

Dyrektywy te zmieniły dotychczas obowiązujące przepisy. Najważniejsza zmiana dotyczy wystawianych deklaracji zgodności (deklracja zgodności WE / deklaracja zgodności UE). Zamiast dotychczas wystawianych deklaracji zgodności WE po 20 kwietnia 2016 dla nowej dyrektywy EMC i LVD będzie się wystawiać deklaracje zgodności UE. Dla obu dyrektyw dokumenty są bardzo zbliżone, zmiany prócz nazewnictwa mówią także o zdjęciu wyrobu. Deklaracja zgodności UE musi zawierać następującą treść:

1.Model aparatury / produktu: (numer produktu, typu, partii lub serii)

2.Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

3.Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4.Przedmiot deklaracji (identyfikacja umożliwiająca odtworzenie jej historii, w razie konieczności identyfikacji może zawierać kolorową ilustrację o wystarczającej rozdzielczości)

5.Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

6.Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność

7.Podpis osoby upoważnionej.

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE – 2014/30/UE i 2014/35/UE

Chcesz pobrać przykładową deklarację zgodności UE według dyrektywy 2014 / 30 / UE lub 2014 / 35/ UE – kliknij poniżej:

Potrzebujesz obszernych informacji weź udział w szkoleniu >>> KLIKNIJ <<< lub skorzystaj z infolinii numer: +48 61 830 81 81.

Dla CE-Poradnik.pl Anna Zalewska

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE – już wkrótce

Już w lutym i marcu 2016 seminaria CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska dotyczące samodzielnego wdrażania oznakowania CE odbędą się w POZNANIU, OLSZTYNIE i KATOWICACH oraz SZCZECINIE.

To ostania okazja na przejście szkolenia, które ma na celu jak najbardziej samodzielne wdrożenia oznakowania CE, po starej cenie. Celem szkoleń jest wprowadzenie w tematykę wdrażania oznakowania CE. Każdy uczestnik otrzymuje:

 • ponad 190 stron materiałów szkoleniowych w wersji papierowej,
 • płytę CD z przepisami (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy, M.P., wykazy norm zharmonizowanych),
 • CERTYFIKAT,
 • numer INFOLINII (2 lata infolinii).
Szkolenie znak CE POZNAŃ

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA URZĄDZEŃ I MASZYN (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

 • 18 lutego 2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 25 lutego 2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 17 marca 2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 23 marca 2016 SZCZECIN – więcej informacji ZADZWOŃ +48 61 830 81 81

 

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE – PODSTAWY – szkolenie dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, agencji celnych i urzędów celnych

 • 17 lutego 2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 lutego 2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 16 marca.2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 22 marca 2016 SZCZECIN – więcej informacji ZADZWOŃ +48 61 830 81 81

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE i B DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH (rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe)

 • 19 lutego 2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 26 lutego 2016 OLSZTYN – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 18 marca 2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 marca 2016 SZCZECIN – więcej informacji ZADZWOŃ +48 61 830 81 81

Szkolenie znak CE POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA ZABAWEK (dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE)

 • 16.lutego 2016 POZNAŃ – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 15.marca 2016 KATOWICE – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

Z naszych szkoleń korzystali: ABB, GM, SKANSKA, STRABAG, P&G, JERONIMO MARTINS, IKEA, JYSK, PHILIPS, KRISPOL, BONDUELLE, BRICOMARCHE, GRUNDFOS, BRIDGESTONE, CATERPILLAR, ALUPROF, PKP, NOVOL, DELPHI, GILLETTE, VOX, APATOR, WAVIN, TOYOTA, HUSQVARNA, ŚNIEŻKA, JUTRZENKA, MAPEI, HOCHLAND, KRAKUS, ANIMEX, PKO BP, ALSTOM, TYMBARK, INSTYTUT LOTNICTWA, KOMPUTRONIK >>> więcej informacji kliknij <<<.

Potrzebujesz więcej informacji wejdź na www.ce-polska.pl lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81.

Dla CE-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia już od 20 kwietnia 2016

Nowe dyrektywy Nowego Podejścia już od 20 kwietnia 2016

W marcu 2014 roku w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej opublikowano nowe dyrektywy związane z oceną zgodności. Zmiany wchodzą w życie po 20 kwietnia 2016 i dotyczą wprowadzających do obrotu  sprzęt mieszczący się w zakresie następujących przepisów:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) zastępuje dyrektywę 93/15/EWG

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zastępuje dyrektywę 94/9/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zastępuje dyrektywę 95/16/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, zastępuje dyrektywę 2004/22/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, zastępuje dyrektywę 2009/23/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych, zastępuję dyrektywę 2009/105/WE

Więcej w temacie zmian dowiesz się pod INFOLINIĄ – ZNAK CE tel.: +48 61 830 81 81 lub na SZKOLENIACH >>> KLIKNIJ <<<

dla CE-Poradnik.pl Justyna Henke