Europejski Punkt Informacyjny o znaku CE

INFOLINIA EUROPEJSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

– Europejski Punkt Informacyjny o znaku CE + 48 61 830 81 81 –

Krajowy odział Europejskiego Punku Informacyjnego do spraw dyrektyw Nowego Podejścia i znaku CE.

Potrzebujesz znaku CE lub znaku budowlanego B ? Nie masz pojęcia jak przeprowadzić proces oceny zgodności ?  Chcesz legalnie sprowadzić wyrób (wprowadzić do obrotu / wprowadzić do użytku) i masz pytania, na któ®e nie możesz znaleźć odpowiedzi. Poniżej udostępniamy numer INFOLINII – Europejski Punkt Informacyjny o Znaku CE:

Europejski Punkt Informacyjny o znaku CE / oznakowaniu CE / znaku budowlanym B

Europejski Punkt Informacyjny o znaku CE – INFOLINIA ZNAK CE

kontakt:

telefon:                           + 48 61 830 81 81
godziny pracy:                9 – 16
dni:                                  poniedziałek   –   piątek

Pod numerem infolinii dowiesz się więcej o pojęciach takich jak: znak CE, deklaracja zgodności WE, znak B, certyfikat zgodności, dyrektywy Nowego Podejścia, certyfikacja CE, deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja zgodności, aprobata techniczna, oznaczenie CE, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE, rozporządzenie 305/2011.


Europejski Punkt Konsultacyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej występujący pod nazwą EUROPEJSKI PUNKT INFORMACYJNY O ZNAKU CE jest utrzymywany przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska (lidera doradztwa, szkoleń i kompleksowych wdrożeń oznakowania CE i znaku budowlanego B kontakt: www.znak-CE.pl). Wskazana numer infolinii informacyjnej jest dostępny dla zainteresowanych klientów w dni powszednie w godzinach od 9 – 16. Punkt informacyjny obsługiwany jest w języku polskim i angielskim. Odpowiedzi w tematach związanych z dyrektywami Nowego Podejścia udzielane są bezpłatnie. Użytkownik infolinii ponosi koszt zwykłego połączenia krajowego. Centrum Certyfikacji CECE – Polska zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi bez podania przyczyny.


EUROPEJSKI PUNKT INFORMACYJNY O ZNAKU CE obsługiwany jest przez doświadczonych konsultantów, pracujących co najmniej 5 lat w branżach certyfikacyjnych związanych z oznakowaniem CE, realizujących na co dzień procesy oceny zgodności (kompleksowe wdrożenie oznakowania CE, kompleksowe wdrożenia znaku budowlanego B) w najbardziej renomowanych europejskich placówkach (między innymi w CECE – Polska .Jeśli masz problemy techniczne ze stroną www.CE-poradnik.pl lub z infolinia informacyjną skontaktuj się z nami info@ce-polska.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *