Znak CE – nowe specjalistyczne blogi

W październiku powstały dwa nowe serwisy dotyczące znaku CE:

  • CE-Budownictwo.pl – serwis będzie prezentował wiedzę w temacie rozporządzenia 305/2011, które od 1 lipca 2013 zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG, będzie informował w tematach zmian w normach zharmonizowanych, wystawiania dokumentów takich jak: Deklaracja Właściwości Użytkowych, Krajowa Deklaracja Zgodności,ce-budownictwo.pl
  • CE-Maszyny.pl – serwis będzie prezentował wiedzę w temacie dyrektyw Nowego Podejścia, a w szczególności dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, a także w temacie Deklaracji Zgodności WEce-maszyny.pl

Serwisy będą tworzone przez przedstawicieli największych firm doradczych zajmujących się oznakowaniem CE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *