Archiwa Tagi: certyfikat CE

Jak nadać certyfikat CE ?

Niniejsza wiadomość już w swoim tytule zawiera podstawowy błąd, pojęcie „CERTYFIKAT CE” nie istnieje. Certyfikat CE to potoczna nazwa procedury oceny zgodności czyli procedury, która ma na celu wydanie deklaracji zgodności WE (w przypadku rozporządzenia 305/2011 CPR w sprawie wyrobów budowlanych, producent wydaje deklarację właściwości użytkowych), oraz nadanie na wyrób znaku CE.

Badania wykonane na zlecenie CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, lidera branży znaku CE,  potwierdzają że nieprawidłowe pojęcie „CERTYFIKAT CE” opanowało rynek. Ponad 72% klientów CECE-Polska, przy pierwszym kontakcie w rozmowach telefonicznych używa nieprawidłowego pojęcia „CERTYFIKAT CE”, ponad 68% celników, jeśli mówi o wymaganiach dla wyrobu używa sformułowania  „CERTYFIKAT CE”.

Wracając do meritum sprawy jak nadać znak CE ? Oznakowanie CE można nadać jeśli dany wyrób podlega pod co najmniej jedną z ponad dwudziestu dyrektyw Nowego Podejścia:

– dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – dyrektywa MD (zastąpiła dyrektywę 98/37/WE i wcześniejszą dyrektywę 89/396/EWG)
– dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE – dyrektywa LVD (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG)
– dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE – dyrektywa EMC (zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG)
– dyrektywa środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG
– dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE (zastąpiła dyrektywę 88/378/EWG)
– rozporządzenie 305/2011 (zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG)
– dyrektywa radiowa R&TTE 1999/5/WE
– dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych 2009/105/WE
– dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących 2009/23/WE
– dyrektywa aktywne wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EWG
– dyrektywa urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE
– dyrektywa materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG
– dyrektywa urządzenia medyczne 93/42/EWG 2007/47/WE
– dyrektywa ATEX 94/9/WE
– dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne 94/25/WE 2003/44/WE
– dyrektywa dźwigi 95/15/WE
– dyrektywa urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE
– dyrektywa instrumenty pomiarowe 2004/22/WE – dyrektywa MID
– dyrektywa urządzenia medyczne in vitro 98/79/WE
– dyrektywa hałasowa 2004/14/WE 2005/88/WE
– dyrektywa urządzania linowe 2000/9/WE
– dyrektywa sprawności energetycznej stabilizatorów oświetlenia jarzeniowego 2000/55/WE i 2005/32/WE
– dyrektywa fajerwerki 2007/23/WE

_________________

Żeby nadać oznakowanie CE należy przeprowadzić pełen proces oceny zgodności, na który składają się następujące czynności:

 • Wybór i spełnienie wymogów odpowiednich przepisów zasadniczych czyli dyrektyw Nowego Podejścia.
 • Wybór i spełnienie wymogów odpowiednich przepisów szczegółowych czyli norm i norm zharmonizowanych.
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej pod potrzeby oznakowania CE.
 • Przeprowadzenie badań i testów w oparciu o przepisy zasadnicze i przepisy szczegółowe.
 • Wykonanie analiz ryzyka.
 • Odpowiednie opisanie wyrobu.
 • Wykonanie DTR i/lub instrukcji obsługi.
 • Wystawienie deklaracji zgodności WE lub deklaracji właściwości użytkowych (CPR – dotyczy wyrobów budowlanych objętych rozporządzeniem 305/2011).

Każdy kto przeszedł ta drogę doskonale wie, że „CERTYFIKAT CE” nie istnieje, a że działania, które wykonał na nazywane są procesem oceny zgodności, który zwieńczony jest naniesieniem znaku CE, oraz wystawieniem deklaracji zgodności WE / deklaracji właściwości użytkowych (CPR 305/2011)

Życzymy powodzenia nadawaniu znaku CE.

Więcej na temat procesów oceny zgodności – patrz szkolenia CE-Polska (lider rynkowy w zakresie oznakowania CE).

Dla CE-Poradnik.pl – M.S.

Czy w roku 2014 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE będzie zastąpiona DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ?

W nawiązaniu do wielu pytań odnośnie certyfikatu CE (niepoprawna nazwa deklaracji zgodności WE / deklaracji właściwości użytkowych – czytaj więcej) informujemy, że w roku 2014 nie mamy większych zmian odnoście wystawianych przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela dokumentów potwierdzających zgodność europejską. Przypominamy, że żeby nadać oznakowanie CE trzeba przeprowadzić pełną procedurę oceny zgodności, wykonać badania, przygotować odpowiednią dokumentację, nanieść znak CE na wyrób i wystawić dokument DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE lub dla wyrobów budowlanych dokument DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE a DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ?

Podkreślamy, że deklaracja właściwości użytkowych przewidziana jest tylko dla wyrobów budowlanych objętych rozporządzeniem 305/2011, oznakowanych znakiem CE na podstawie normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej. Deklaracja właściwości użytkowych zastąpiła deklarację zgodności WE (deklaracja zgodności WE) dla wyrobów budowlanych od lipca 2013. Na chwilę obecną deklaracje zgodności dla wyrobów budowlanych straciły ważność. Na pozostałe wyroby zgodne z innymi dyrektywami Nowego Podejścia nadal wystawia się Deklarację Zgodności WE.

Więcej na temat oceny zgodności,.oraz dokumentów takich jak deklaracja zgodności WE, deklaracja właściwości użytkowych dowiecie się Państwo dzwoniąc na numer:

 tel. (+48) 61 830 81 81

(EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY ds. oznakowania CE)

Zapraszamy też na szkolenia polskiego CENTRUM CERTYFIKACJI CE-Polska lidera kompleksowych wdrożeń oznakowania CE. Więcej na temat szkoleń >>> KLIKNIJ <<<

Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się:

 • szkolenia znakowanie CE – marzec 2014 POZNAŃ             >>> WIĘCEJ <<<
 • szkolenia znakowanie CE – kwiecień 2014 WARSZAWA     tel. +48 61 830 81 81
 • szkolenia znakowanie CE – maj 2014 TRÓJMIASTO           tel. +48 61 830 81 81
 • szkolenia znakowanie CE – czerwiec 2014 KRAKÓW          tel. +48 61 830 81 81

 

dla CE-Poradnik.pl przygotowała Monika Zawadzka – rzecznik prasowy CECE-Polska