Archiwa Tagi: deklracja właściwości użytkowych

Czy w roku 2014 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE będzie zastąpiona DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ?

W nawiązaniu do wielu pytań odnośnie certyfikatu CE (niepoprawna nazwa deklaracji zgodności WE / deklaracji właściwości użytkowych – czytaj więcej) informujemy, że w roku 2014 nie mamy większych zmian odnoście wystawianych przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela dokumentów potwierdzających zgodność europejską. Przypominamy, że żeby nadać oznakowanie CE trzeba przeprowadzić pełną procedurę oceny zgodności, wykonać badania, przygotować odpowiednią dokumentację, nanieść znak CE na wyrób i wystawić dokument DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE lub dla wyrobów budowlanych dokument DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE a DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ?

Podkreślamy, że deklaracja właściwości użytkowych przewidziana jest tylko dla wyrobów budowlanych objętych rozporządzeniem 305/2011, oznakowanych znakiem CE na podstawie normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej. Deklaracja właściwości użytkowych zastąpiła deklarację zgodności WE (deklaracja zgodności WE) dla wyrobów budowlanych od lipca 2013. Na chwilę obecną deklaracje zgodności dla wyrobów budowlanych straciły ważność. Na pozostałe wyroby zgodne z innymi dyrektywami Nowego Podejścia nadal wystawia się Deklarację Zgodności WE.

Więcej na temat oceny zgodności,.oraz dokumentów takich jak deklaracja zgodności WE, deklaracja właściwości użytkowych dowiecie się Państwo dzwoniąc na numer:

 tel. (+48) 61 830 81 81

(EUROPEJSKI PUNKT KONSULTACYJNY ds. oznakowania CE)

Zapraszamy też na szkolenia polskiego CENTRUM CERTYFIKACJI CE-Polska lidera kompleksowych wdrożeń oznakowania CE. Więcej na temat szkoleń >>> KLIKNIJ <<<

Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się:

  • szkolenia znakowanie CE – marzec 2014 POZNAŃ             >>> WIĘCEJ <<<
  • szkolenia znakowanie CE – kwiecień 2014 WARSZAWA     tel. +48 61 830 81 81
  • szkolenia znakowanie CE – maj 2014 TRÓJMIASTO           tel. +48 61 830 81 81
  • szkolenia znakowanie CE – czerwiec 2014 KRAKÓW          tel. +48 61 830 81 81

 

dla CE-Poradnik.pl przygotowała Monika Zawadzka – rzecznik prasowy CECE-Polska

 

Znak CE – Następna odsłona szkoleń Centrum Certyfikacji CE-Polska – pierwszy raz w LUBLINIE !

Już w połowie listopada w LUBLINIE Centrum Certyfikacji CE-Polska, najbardziej doświadczony ośrodek szkoleniowy, w zakresie oznaczenia CE, organizuje cykl dotyczący dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy wymagające oznakowania CE).

To jedyne takie szkolenia we wschodniej Polsce – podkreśla Szmon Maliński z CE Polska. Następny raz takie szkolenia odbędą się dopiero za rok. Nasze szkolenia są szkoleniami najdłużej oferowanymi na polskim rynku, przeszkoliliśmy największą ilość osób, pierwsze doświadczenia w zakresie szkoleń z oznaczenia CE zebraliśmy ponad 10 lat temu – dodaje Szymon Maliński.

Więcej informacji o szkoleniach  >>>KLIKNIJ<<<

szkolenie CE

szkolenie CE

Zespół redakcyjny CE-poradnik.pl – Magdalena Wojtczak