Seminaria znak CE – czerwiec 2014 KRAKÓW

Potrzebujesz informacji na temat dyrektyw Nowego Podejścia i znaku CE:

 • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – dyrektywa MD (zastąpiła dyrektywę 98/37/WE i wcześniejszą dyrektywę 89/396/EWG)
 • dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE – dyrektywa LVD (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG)
 • dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE – dyrektywa EMC (zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG)
 • dyr. środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG
 • dyr. zabawkowa 2009/48/WE (zastąpiła dyrektywę 88/378/EWG)
 • rozporządzenie 305/2011 (zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG)
 • dyr. radiowa R&TTE 1999/5/WE
 • dyr. prostych zbiorników ciśnieniowych 2009/105/WE
 • dyr. nieautomatycznych urządzęń ważących 2009/23/WE
 • dyr. aktywne wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EWG
 • dyr. urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE
 • dyr. materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG
 • dyr. urządzenia medyczne 93/42/EWG 2007/47/WE
 • dyr. ATEX 94/9/WE
 • dyr. łodzie i jachty rekreacyjne 94/25/WE 2003/44/WE
 • dyr. dźwigi 95/15/WE
 • dyr. urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE
 • dyr. instrumenty pomiarowe 2004/22/WE – dyrektywa MID
 • dyr. urządzenia medyczne in vitro 98/79/WE
 • dyr. hałasowa 2004/14/WE 2005/88/WE
 • dyr. urządzania linowe 2000/9/WE
 • dyr. sprawności energetycznej stabilizatorów oświetlenia jarzeniowego 2000/55/WE i 2005/32/WE
 • dyr. fajerwerki 2007/23/WE

Zapisz się na szkolenie dotyczące PODSTAW OZNAKOWANIA CE:

 • 11.06.2014 KRAKÓW – więcej informacji
 • 16.07.2014 WARSZAWA
 • 20.08.2014 POZNAŃ
 • 17.09.2014 KATOWICE

 —————————————————————————————–

Potrzebujesz informacji na temat dyrektyw:

 • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – dyrektywa MD (zastąpiła dyrektywę 98/37/WE i wcześniejszą dyrektywę 89/396/EWG)
 • dyr. niskonapięciowa 2006/95/WE – dyrektywa LVD (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG)
 • dyr. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE – dyrektywa EMC (zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG)

Zapisz się na szkolenie dotyczące OZNAKOWANIE CE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ:

 • 12.06.2014 KRAKÓW – więcej informacji
 • 17.07.2014 WARSZAWA
 • 21.08.2014 POZNAŃ
 • 18.09.2014 KATOWICE

 

—————————————————————————————–

Potrzebujesz informacji na temat dyrektyw:

 • dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE (zastąpiła dyrektywę 88/378/EWG)

Zapisz się na szkolenie dotyczące OZNAKOWANIE CE DLA ZABAWEK

 • 10.06.2014 KRAKÓW – więcej informacji
 • 15.07.2014 WARSZAWA
 • 19.08.2014 POZNAŃ
 • 16.09.2014 KATOWICE

 

—————————————————————————————–

Potrzebujesz informacji na temat dyrektyw:

 • rozporządzenie 305/2011 (zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG)

Zapisz się na szkolenie dotyczące OZNAKOWANIE CE I ZNAK BUDOWLANY B:

 • 12.06.2014 KRAKÓW – więcej informacji
 • 17.07.2014 WARSZAWA
 • 21.08.2014 POZNAŃ
 • 18.09.2014 KATOWICE

 

dyrektywa / dyrektywy Nowego Podejścia

dyrektywy Nowego Podejścia szkolenie KRAKÓW

 

dla CE-Poradnik.pl Szymon Maliński CE-Polska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *