Wiele dyrektyw Nowego Podejścia ulega zmianie już za 5 dni !

Wiele dyrektyw Nowego Podejścia ulega zmianie już za 5 dni.

Już za 5 dni (to jest od 20 kwietnia 2016) czekają nas potężne zmiany w dyrektywach NOWEGO PODEJŚCIA. W aż 8 grupach wyrobów mamy zmianę przepisów zasadniczych. Tak wielu zmian w przepisach nie było od wielu lat. Główne zmiany dotyczą deklaracji zgodności WE, która od 20 kwietnia będzie zastąpiona DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI UE. Następne ważne zmiany dotyczą konieczności śledzenia zmian w normach zharmonizowanych, co będzie nie lada wyzwaniem dla producentów i wprowadzających wyroby na Europejski obszar gospodarczy. Zmiany dotyczą następujących dyrektyw:

  • Dyrektywa materiałów wybuchowych o numerze 93/15/EWG zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/28/UE.
  • Dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV) o numerze 2009/105/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/29/UE.
  • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) o numerze 2004/108/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/30/UE.
  • Dyrektywa wag nieautomatycznych 2009/23/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/31/UE.
  • Dyrektywa przyrządów pomiarowych 2004/22/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/32/UE.
  • Dyrektywa dźwigowa 95/16/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/33/UE.
  • Dyrektywa ATEX 94/9/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/34/UE.
  • Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2006/95/WE zostaje zastąpiona od 20 kwietnia dyrektywą 2014/35/UE.

Więcej o zmianach w przepisach na OFICJALNYCH SZKOLENIACH w zakresie oznakowania CE, nad którymi dystrybucją czuwa instytucja Centrum Certyfikacji CE-Polska (kontakt +48 61 830 81 81). Najbliższe szkolenia odbędą się w maju w GDAŃSKU i KIELCACH, w czerwcu we WROCŁAWIU i WARSZAWIE, w lipcu w CZĘSTOCHOWIE.

dla CE-Poradnilk.pl Magdalena Wojtczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *