Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE zostanie zastąpiona dyrektywą 2014/53/UE

(Dyrektywa 1999/5/WE)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

w dniu 13 czerwca 2016 zostanie zastąpiona:

(Dyrektywa 2014/53/UE)

DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

 

2014/53/UE

dyrektywa 2014/53/UE – obowiązuje od 13 czerwca 2016

Teksty obu dyrektyw poniżej:

 

więcej o zmianach przepisów na szkoleniach >>> KLIKNIJ

 

Dla portalu CE-poradnik.pl przygotował Andrzej Gawron CE-Polska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *