Nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy 2006/42/WE

Nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa)

W dniu 13 lutego 2015 pojawił się nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy maszynowej:

  • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Nowe normy zharmonizowane zawarto w:

Komunikacie Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (2015/C 054/01) 

wykaz norm zharmonizowanych 2006_42_WE 13_02_2015 – plik do pobrania

nowe normy zharmonizowane dyrektywa maszynowa

normy zharmonizowane dyrektywa maszynowa

Wykaz został w dniu 13 marca 2015 sprostowany:

Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (2015/C 087/03)

wykaz norm zharmonizowanych 2006_42_WE 13_03_2015 sprostowanie – plik do pobrania

nowe normy zharmonizowane sprostowanie

normy zharmonizowane sprostowanie

Dla CE-Poradnik.pl Magdalena Wojtczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *