Organy nadzoru rynku – znak CE

Organy nadzoru rynku  – Wiele z naszych czytelników pyta, kto może przyjść na kontrole związaną ze znakiem CE. W Polsce na czele wszystkich organów rynku stoi UOKIK czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednak jego stroną zbrojną są tak zwane organy wyspecjalizowane.

Organy nadzoru rynku to:

– Inspekcja Handlowa;

– Państwowa Inspekcja Pracy;

– Urząd Komunikacji Elektronicznej;

– Inspekcja Ochrony Środowiska;

– Urząd Transportu Kolejowego;

– Organy Nadzoru Budowlanego

– Wyższy Urząd Górniczy;

– Urzędy Morskie;

– Inspekcja Transportu Drogowego.

Jako, że blog CE-poradnik.pl posiada infolinię informacyjną (+48 61 830 81 81), mamy dość wiele ciekawych przykładów działań wyżej wymienionych instytucji. Czy organy nadzoru rynku są kompetentne ?

Z pewnością wielu pracowników tych instytucji wie co robi, jednak zdarzają się często potężne odstępstwa. Chyba najczęstszą ofiarą zagmatwanych przepisów padają Organy Nadzoru Budowlanego, często nieznajomością przepisów pada Inspekcja Handlowa, a UKE jako instytucja nadzoru rynku potrafi pytać firm komercyjnych zajmujących się oznakowaniem CE, czy dany wyrób podlega dyrektywom Nowego Podejścia.

Podsumowując jeśli macie kontrole skorzystajcie Państwo z naszej infolinii +48 61 830 81 81 lub ze szkoleń WIĘCEJ INFORMACJI

Mariusz CE-poradnik.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *