OZNACZENIE CE – Jak zaufać firmom doradczym i instytutom badawczym?

Coraz częściej, w wielu firmach pada pytanie „jak wybrać firmę doradczą, która spełni nasze oczekiwania i nada oznaczenie CE na nasze produkty ?” Analizując rynek doradczy w Polsce można odnieść wrażenie, że firm doradczych jest sporo. Idąc dalej i analizując mały i bardzo specjalistyczny rynek oznaczenia CE (oznaczenie CE), można odnieść wrażenie, że firm zajmujących się tematyką jest aż za dużo. Faktycznie na rynku oznaczenia CE (oznaczenie CE) zrobiło się ciasno, ale ciasno jest tylko dla firm, oferujących kiepską jakość.

Największa bolączka firm doradczych to skromna wiedza. Przez oferowanie słabych merytorycznie informacji firma, nie ma dużych klientów, a nie mając dużych klientów i mali jej nie ufają. Dalsze kroki właścicieli takich firm, to z reguły rozszerzenie wachlarz usług np. łączą oznaczenie CE z systemami ISO, szkoleniami umiejętności osobistych, szkoleniami BHP, szkoleniami z pierwszej pomocy itd. Na stornach internetowych takich firm pojawia się coraz więcej starych nieaktualnych informacji, a konsultanci telefoniczni nie potrafią na bieżąco analizować problemów klientów.

Inna strona problemów jakościowych to zwyczajnie kiepscy pracownicy. Przykładem jest wiele polskich instytutów, które swoimi działaniami cały czas przypominają PRL. Problemem wielu polskich instytutów jest lenistwo pracowników, astronomiczne ceny, bardzo słaba znajomość przepisów. Pracownicy instytutów to bardzo często ludzie posiadający tytuł naukowy wyższy od magistra, mimo tego ich wiedza rażąco nie odpowiada temu czego wymaga rynek.

Firmy zagraniczne, to też temat rzeka. Największe światowe brandy badawcze, w Polsce nie mogą rozwiać skrzydeł. Dlaczego się tak dzieje ? Odpowiedź jest prosta ceny przeniesione z europy zachodniej, jakość obsługi, która zostawia wiele do życzenia, oraz skłonność do naciągania klientów na plany badań wyrobów zdecydowanie większe niż to konieczne.

Tak więc po czym poznać firmę, która spełni oczekiwania i pomoże w procesie oceny zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o oznaczeniu CE / oznaczenie CE) ?

Jak wybrać uczciwego kontrahenta – oznaczenie CE

Sprawa wyboru wcale nie jest taka skomplikowana. Poniżej kilka, kroków, które pozwolą ustalić czy wybrana firma jest dobrym wyborem.

1, Sprawdzić czy firma skupia się na działalności związanej z oznaczeniem CE, i czy w swojej działalności nie doradza w wielu dziedzinach ?

2. Jeśli chcesz wybrać się na szkolenie z CE, sprawdź czy firma oferuje również kompleksowe wdrożenia oznaczenia CE ?

3. Zadzwoń do firmy. Dobre firmy doradcze do kontaktu wystawiają bardzo kompetentnych pracowników. Sprawdź czy osoba odbierająca telefon zna się na tym co robi ? To wiele wyjaśni…

4. Przejrzyj stronę internetową firmy, zobaczy czy oferowana tam wiedza jest prawdziwa ?

Kogo nie wybierać – oznaczenie CE !

1.Firm, które oferują CERTYFIKAT CE. Pojęcie Certyfikatu CE nie istnieje

2. Firm które na szkoleniach oferują stare przepisy:

  • dyrektywa 89/106EWG zamiast rozporządzenia 305/2011
  • dyrektywa 98/38/WE zamiast 2006/42/WE
  • dyrektywa 89/336/EWG zamiast 2004/108/WE
  • dyrektywa 73/23/WE zamiast 2006/95/WE itd

3. Firm, które telefonicznie nie potrafią przedstawić swojego profesjonalizmu

4, Firm, które dokumenty deklaracji zgodności WE / deklaracji właściwości użytkowych / krajowe deklaracje zgodności nazywają deklaracjami CE.

5. Firm, które żądają tylko kontaktu mailowego.

6. Firm które w artykułach reklamowych używają nieprawidłowego loga CE

oznaczenie CE - ośmieszające błędy firm badawczych ILIM

ILiM – błędy w materiałach reklamowych umieszczanych na portalach internetowych (oznaczenie CE nie spełnia wymogów dyrektyw Nowego Podejścia, przypomina szeroko opisywany znak CHINA ESPORT). Instytut Logistyki i Magazynowania, który jest jednostką notyfikowaną 1664, od lat wśród specjalistów od oznaczenia CE uważany jest za instytucje mało kompetentną, a stworzenie wyżej wspomnianego bannera jest kompromitujące.

Podsumowując branża oznaczenia CE, ma wiele firm, które skutecznie rozwiązują problemy swoich klientów. Firmy, przez swoje poważne podejście do tematyki oznaczenia CE, działają bardzo prężnie i stosunkowo łatwo je znaleźć w internecie. Życzę samych dobrych wyborów

dla CE-poradnik.pl Jerzy B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *