Archiwa Tagi: oznaczenie CE

Oznaczenie CE – najnowszy cykl szkoleń w stolicy wielkopolski od 18 do 21 marca 2014

Już marcu 2014 CENTRUM CERTYFIKACJI CE-Polska zaprasza do stolicy wielkopolski nacykl szkoleń dotyczących znaku CE. Szkolenia realizowane według najświeższych przepisów, prowadzone przez liderów grup doradczych wdrażających na co dzień oznaczenie CE

 • Cykl szkoleń –  znak CE marzec POZNAŃ – Szkolenie oznaczenie CE dla zabawek

 • (dyrektywa 2009/48/WE – dyrektywa zabawkowa)
 • 18.03.2014 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 – szczegóły >>> KLIKNIJ <<<

 

 • Cykl szkoleń – znak CE marzec POZNAŃ – Szkolenie oznaczenie CE podstawy

 • (wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagające oznakowania CE)
 • 19.03.2014 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 – szczegóły >>> KLIKNIJ <<<

 

 • Cykl szkoleń – znak CE marzec POZNAŃ – Szkolenie oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń

 • (dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2004/108/WE – EMC, dyrektywa 2006/95/WE – LVD)
 • 20.03.2014 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 – szczegóły >>> KLIKNIJ <<<

 

 • Cykl szkoleń – znak CE marzec POZNAŃ – Szkolenie oznaczenie CE i znak B

 • (rozporządzenie 305/2011 CPR zastępujące dyrektywę budowlaną 89/106/EWG CPD, Dz.U. 04.198.2041)
 • 21.03.2014 POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 – szczegóły >>> KLIKNIJ <<<

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • około 200 stron materiałów szkoleniowych z tematyki oznaczenia CE.
 • certyfikat CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA
  nośnik elektroniczny z przepisami dotyczącymi dyrektyw Nowego Podejścia i oznaczenia CE
 • bezpłatną infolinię CE-Polska na okres dwóch lat
Seminaria oznaczenie CE POZNAŃ

oznaczenie CE szkolenia POZNAŃ

Dla CE-poradnik.pl Monika Zawadzka

Ocena branży oznaczenia CE – oczami czołowej firmy zajmującej się znakiem CE

Rozmowa z rzecznikiem prasowym Centrum Certyfikacji CECE-Polska (zajmującym się wdrażaniem oznaczenia CE) Panią Moniką Zawadzką z dnia 10 lutego 2014.

 

CECE-Polska lwdrożenia i doradztwo dotyczącer oznaczenia CE

Firma wdrażająca kompleksowo oznaczenia CE

CE-poradnik.pl: Zajmujecie się Państwo kompleksowym wdrażaniem oznaczenia CE. Obserwując rynek, można śmiało stwierdzić, że w tej branży firmy istnieją niedługo, jeśli szkoliły z CE starają się szkolić z czegoś innego i zmieniają profil swojej działalności, firm doradczych jest mnóstwo jednak, rzadko kto umie udzielić fachowej informacji, o co chodzi w branży oznaczenia CE ?

MZ: Nasza fiirma na terenie Polski zajmuje się wdrażaniem oznaczenia CE od roku 2003. To faktycznie długo. Centrum Certyfikacji CECE-Polska, już dawno uzyskało pozycję niekwestionowanego lidera. Stało się tak za sprawą skutecznych działań zarządu, który stawiały i cały czas stawiają na rozwój pracowników (szkolenie pracownika trwa 16 miesięcy !), oraz dzięki udzielaniu najlepszej informacji na temat oznakowania CE na rynku. Do dziś wiemy, że nasza „konkurencja” dzwoni do nas w celu ustalenia rozwiązań prawnych dla danych wyrobów. Mało tego, konkurencja korzysta z naszych szkoleń, i nie chodzi tu tylko o firmy małe a także o instytuty, i zagraniczne ogromne koncerny mi. firmy niemieckie. Śmiało możemy powiedzieć, że konkurencja nie daje rady nas naśladować, powstała także spora dysproporcja kapitałowa, co wiąże się z tym, że na chwilę obecną wejście na ten rynek wiąże się z posiadaniem ogromnych rezerw finansowych. Krótko mówiąc jakość oraz zaplecze badawcze wpłynęły na to, że skupiamy rynek oznaczenia CE wokół siebie.

CE-poradnik.pl: Czym Państwo jeszcze wyróżniacie się na rynku oznaczenia CE!

MZ: Następną cechą wyróżniającą Centrum Certyfikacji CE-Polska jest specyfika naszej usługi głównej. Sprzedajemy głównie kompleksowe wdrożenia oznaczenia CE. Większość firm na rynku albo bada produkty, albo tylko doradza, albo tylko szkoli. Mamy spore możliwości badawcze, tworzymy najlepsze dokumentacje, robimy analizy ryzyka, mamy własne biuro konstrukcyjne, mamy własne biuro tłumaczeń, mamy spory dział prawny, sprawy CE realizujemy od początku do końca, a klient widząc nasz potencjał, ufa nam i nie boi się, że dostanie coś co będzie musiał poprawiać.

MZ: CE-podstawy.pl: Jak oceniacie swoją konkurencję ?

CE-poradnik.pl: Nasza konkurencja to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. Ich głównym problemem jest rozmienianie się na drobne. Małe firmy nie mogą być dobre we wszystkich dyrektywach Nowego Podejścia. Brak im specjalizacji. Jednak te firmy, które skupiły się na wąskim zakresie dyrektyw i norm oferują usługi o całkiem niezłej jakości. Przy czym firm, konkurencyjnych z których skorzystała bym jeśli nie było by CE-Polska, jest mało. Ściśle mówiąc jest to tylko jedna firma.

CE-poradnik.pl: Czyli konkurencji jest tak mało ?

MZ: Konkurencji jest całkiem sporo, jednak tych po których nie poprawiamy, tych o których są dobre opinie jest naprawdę mało. Stawianie na jakość nie jest domeną tego rynku, dlatego CE-Polska, która dba i walczy o swoją nieskazitelną opinię na rynku, jest niekwestionowanym liderem. Nasza lista referencyjna, lista naszych klientów (sprawdź listę klientów), skupia zdecydowaną większość największych koncernów, nie zmienia to faktu, że bardzo staramy się oferować nasze usługi mały i średni przedsiębiorstwom.

CE-poradnik.pl: Bardzo konkretnie i dobrze wypowiadacie się o firmach konkurencyjnych działających uczciwe i oferujących dobrą jakość usług. Czy macie przykre doświadczenia z konkurencją ?

MZ: Mamy wiele ciekawych historii jeśli chodzi o działania nieuczciwej konkurencji. Flagowe sprawy związane są z naszymi najtańszymi usługami czyli szkoleniami. Zdarzyło się na polskim rynku, że jedna z firm skopiowała nasze materiały szkoleniowe i sprzedawała jako swoje usuwając tylko nasze nagłówki z logiem i adresy internetowe, skończyło się to dla niej niezwykle przykro, jednak takie zdarzenie miało miejsce. Najśmieszniejsze jest to, że myślenie ludzi, którzy tak działają ogranicza się do schematu mam materiały, to mam dobre szkolenie. Całe szczęście materiały to 10% sukcesu, cała reszta to otwartość oraz wiedza i doświadczenie trenerów.

CE-poradnik.pl: Jak rozpocząć działania mające na celu ocenę zgodności wyrobów ?

MZ: Zadzwonić do nas, skorzystać z naszych szkoleń !

CE-poradnik.pl: Dziękuję za rozmowę

MZ: Dziękuję i zapraszam na http://www.ce-polska.pl

Rozmowę przeprowadziłą KM dla CE-poradnik.pl w dniu 10 lutego 2014

Fotoradary – urządzenia do pomiaru prędkości, a znak CE

Czy oznakowanie CE  może mieć coś wspólnego z legalnością wystawiania mandatów ?

W roku 2013, kiedy to rząd przy pomocy radarów i fotoradarów, bardzo stanowczo zabrał się za uszczuplanie portfeli swoich obywateli przez nakładanie mandatów, wywiązało się wiele dyskusji w sprawie zasadności badania prędkości, dokładności pomiarów, certyfikacji urządzeń, ich wzorcownia itd.

Na chwilę obecną  właściciele pojazdów i kierowcy, dostają często wraz z mandatami przedruki dopuszczeń urządzeń kontrolujących prędkość, a wiąże się to wszystko z coraz powszechniejszą nagonką na tego typu urządzenia, i coraz większym problemem ze ściągalnością należności za mandaty, które udało się wystawić dzięki fotoradarom.

W niniejszym artykule fotoradary, radary i inne urządzenia do kontroli prędkości prześwietlimy nie pod kątem dokładności pomiaru (bo o tym pisali już inni), a legalności ich użytkowania względem dyrektyw Nowego Podejścia i oznakowania CE (znak CE).

Tak więc czym są radary i fotoradary w myśl dyrektyw Nowego Podejścia. Radar jest niczym innym jak urządzeniem elektronicznym z racji zasilania najczęściej nie podlegającym pod dyrektywę niskonapięciową 2006/95/WE, nie jest też urządzeniem pomiarowym w myśl dyrektywy 2004/22/WE. Tak więc czy radar wymaga oznakowania CE, skoro wiele dyrektyw traktuje sprzęt dla wojska i policji jako sprzęt specjalny, wyłączony z zakresu Nowego Podejścia ?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta i jednoznaczna, każdy radar podlega co najmniej pod tak zwaną kompatybilność elektromagnetyczną 2004/108/WE, ze względu na posiadanie aktywnych układów elektronicznych, a wymieniona dyrektywa nie ma zwolnień dla wojska i policji:

 • Dyrektywa      2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w      sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do      kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Directive 2004/108/EC of the      European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the      approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic      compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.
 • Ustawa      z dnia 23 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej      (Dz.U.07.82.556).
oznakowanie CE fotoradary

fotoradar, mandat, oznaczenie CE

Zróbmy szybki przegląd tego co możemy zobaczyć prosząc o informacje szczegółowe dotyczące urządzenia kontrolującego prędkość. Policja z reguły przy kontroli radarowej posiada teczkę dokumentów legalizacyjnych, wzorcujących itp. Ale czy mają deklarację zgodności WE ? Osobiście wielokrotnie prosiłem o pokazanie takiego dokumentu i jak się okazało takiego dokumentu funkcjonariusze nie posiadali przy sobie. W roku 2013, zdarzyło mi się dostać deklarację zgodności amerykańskiego miernika laserowego, która nie spełniała właściwie żadnych standardów jakie stawiane są wyrobom elektronicznym po 20 lipca 2007, a dodatkowo nie była ona w języku polskim, który jest wymagany. Podsumowując wszystkie mierniki, z którymi miałem do czynienia, były nielegalnie pwrowadzone do obrotu.

Sprawa bardzo podobnie wygląda z fotoradarami stacjonarnymi i fotoradarami mobilnymi. Te z racji modelu i specyfikacji mogą podlegać pod następujące przepisy:

Dyrektywa R&TTE – 1999/5/WE (w przypadku podłączenia do interfejsu publicznego):

 • Dyrektywa Parlamentu      Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie      urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz      wzajemnego uznawania ich zgodności
 • Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council      of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal      equipment and the mutual recognition of their conformity

Dyrektywa niskonapięciowa LVD – 2006/95/WE:

 • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu      Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji      ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego      przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council      of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States      relating to electrical equipment designed for use within certain voltage      limits.
 • Rozporządzenie Ministra      Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla      sprzętu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089).

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC – 2004/108/WE:

 • Dyrektywa 2004/108/WE      Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie      zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do      kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council      of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States      relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive      89/336/EEC.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2007      o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556).

dodatkowo same słupy mogą podlegać pod:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Tak więc stwierdzam, że walka z fotoradarami, miernikami prędkości pod względem sprawdzania czy są dobrze ustawione, prawidłowo konserwowane, prawidłowo użytkowane wydaje się być zasadna, jednak warto zacząć od początku i stwierdzić czy urządzania tego typu zostały legalnie wprowadzone do obrotu, czyli czy mają znak CE i deklrację zgodności WE. 

Dla CE-Poradnik.pl tekst przygotował Jędrzej Borowiak
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lider wdrażania oznakowanie CE w Polsce

Nowy blog dotyczący znaku CE !

W dniu 11 października 2013, rozpoczyna działanie nowy blog ekspercki dotyczący znaku CE o nazwie CE-poradnik.pl. Na stronach blogu będziemy poruszali tematykę dyrektyw Nowego Podejścia wymagających oznakowania CE:

 

 • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – dyrektywa MD (zastąpiła dyrektywę 98/37/WE i wcześniejszą dyrektywę 89/396/EWG)
 • dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE – dyrektywa LVD (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG)
 • dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE – dyrektywa EMC (zastąpiła dyrektywę 89/336/EWG)
 • dyrektywa środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG
 • dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE (zastąpiła dyrektywę 88*378/EWG)
 • rozporządzenie 305/2011 (zastąpiło dyrektywę 89/106/EWG)
 • dyrektywa radiowa R&TTE 1999/5/WE
 • dyrektywa prostych zbiorników ciśnieniowych 2009/105/WE
 • dyrektywa nieautomatycznych urządzęń warzących 2009/23/WE
 • dyrektywa aktywne wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EWG
 • dyrektywa urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE
 • dyrektywa materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG
 • dyrektywa urządzenia medyczne 93/42/EWG 2007/47/WE
 • dyrektywa ATEX 94/9/WE
 • dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne 94/25/WE 2003/44/WE
 • dyrektywa dźwigi 95/15/WE
 • dyrektywa urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE
 • dyrektywa instrumenty pomiarowe 2004/22/WE – dyrektywa MID
 • dyrektywa urządzenia medyczne in vitro 98/79/WE
 • dyrektywa hałasowa 2004/14/WE 2005/88/WE
 • dyrektywa urządzania linowe 200/9/WE
 • dyrektywa sprawności energetycznej stabilizatorów oświetlenia jarzeniowego 2000/55/WE i 2005/32/WE
 • dyrektywa fajerwerki 2007/23/WE

Rzetelnych informacji na temat znakowania  CE, dostarczą pracownicy CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, największej firmy wdrażającej oznakowanie CE w Polsce.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszego bloga.

 

Zespół redakcyjny

CE-poradnik.pl