Archiwa Tagi: oznakowanie CE

Ocena branży oznaczenia CE – oczami czołowej firmy zajmującej się znakiem CE

Rozmowa z rzecznikiem prasowym Centrum Certyfikacji CECE-Polska (zajmującym się wdrażaniem oznaczenia CE) Panią Moniką Zawadzką z dnia 10 lutego 2014.

 

CECE-Polska lwdrożenia i doradztwo dotyczącer oznaczenia CE

Firma wdrażająca kompleksowo oznaczenia CE

CE-poradnik.pl: Zajmujecie się Państwo kompleksowym wdrażaniem oznaczenia CE. Obserwując rynek, można śmiało stwierdzić, że w tej branży firmy istnieją niedługo, jeśli szkoliły z CE starają się szkolić z czegoś innego i zmieniają profil swojej działalności, firm doradczych jest mnóstwo jednak, rzadko kto umie udzielić fachowej informacji, o co chodzi w branży oznaczenia CE ?

MZ: Nasza fiirma na terenie Polski zajmuje się wdrażaniem oznaczenia CE od roku 2003. To faktycznie długo. Centrum Certyfikacji CECE-Polska, już dawno uzyskało pozycję niekwestionowanego lidera. Stało się tak za sprawą skutecznych działań zarządu, który stawiały i cały czas stawiają na rozwój pracowników (szkolenie pracownika trwa 16 miesięcy !), oraz dzięki udzielaniu najlepszej informacji na temat oznakowania CE na rynku. Do dziś wiemy, że nasza „konkurencja” dzwoni do nas w celu ustalenia rozwiązań prawnych dla danych wyrobów. Mało tego, konkurencja korzysta z naszych szkoleń, i nie chodzi tu tylko o firmy małe a także o instytuty, i zagraniczne ogromne koncerny mi. firmy niemieckie. Śmiało możemy powiedzieć, że konkurencja nie daje rady nas naśladować, powstała także spora dysproporcja kapitałowa, co wiąże się z tym, że na chwilę obecną wejście na ten rynek wiąże się z posiadaniem ogromnych rezerw finansowych. Krótko mówiąc jakość oraz zaplecze badawcze wpłynęły na to, że skupiamy rynek oznaczenia CE wokół siebie.

CE-poradnik.pl: Czym Państwo jeszcze wyróżniacie się na rynku oznaczenia CE!

MZ: Następną cechą wyróżniającą Centrum Certyfikacji CE-Polska jest specyfika naszej usługi głównej. Sprzedajemy głównie kompleksowe wdrożenia oznaczenia CE. Większość firm na rynku albo bada produkty, albo tylko doradza, albo tylko szkoli. Mamy spore możliwości badawcze, tworzymy najlepsze dokumentacje, robimy analizy ryzyka, mamy własne biuro konstrukcyjne, mamy własne biuro tłumaczeń, mamy spory dział prawny, sprawy CE realizujemy od początku do końca, a klient widząc nasz potencjał, ufa nam i nie boi się, że dostanie coś co będzie musiał poprawiać.

MZ: CE-podstawy.pl: Jak oceniacie swoją konkurencję ?

CE-poradnik.pl: Nasza konkurencja to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. Ich głównym problemem jest rozmienianie się na drobne. Małe firmy nie mogą być dobre we wszystkich dyrektywach Nowego Podejścia. Brak im specjalizacji. Jednak te firmy, które skupiły się na wąskim zakresie dyrektyw i norm oferują usługi o całkiem niezłej jakości. Przy czym firm, konkurencyjnych z których skorzystała bym jeśli nie było by CE-Polska, jest mało. Ściśle mówiąc jest to tylko jedna firma.

CE-poradnik.pl: Czyli konkurencji jest tak mało ?

MZ: Konkurencji jest całkiem sporo, jednak tych po których nie poprawiamy, tych o których są dobre opinie jest naprawdę mało. Stawianie na jakość nie jest domeną tego rynku, dlatego CE-Polska, która dba i walczy o swoją nieskazitelną opinię na rynku, jest niekwestionowanym liderem. Nasza lista referencyjna, lista naszych klientów (sprawdź listę klientów), skupia zdecydowaną większość największych koncernów, nie zmienia to faktu, że bardzo staramy się oferować nasze usługi mały i średni przedsiębiorstwom.

CE-poradnik.pl: Bardzo konkretnie i dobrze wypowiadacie się o firmach konkurencyjnych działających uczciwe i oferujących dobrą jakość usług. Czy macie przykre doświadczenia z konkurencją ?

MZ: Mamy wiele ciekawych historii jeśli chodzi o działania nieuczciwej konkurencji. Flagowe sprawy związane są z naszymi najtańszymi usługami czyli szkoleniami. Zdarzyło się na polskim rynku, że jedna z firm skopiowała nasze materiały szkoleniowe i sprzedawała jako swoje usuwając tylko nasze nagłówki z logiem i adresy internetowe, skończyło się to dla niej niezwykle przykro, jednak takie zdarzenie miało miejsce. Najśmieszniejsze jest to, że myślenie ludzi, którzy tak działają ogranicza się do schematu mam materiały, to mam dobre szkolenie. Całe szczęście materiały to 10% sukcesu, cała reszta to otwartość oraz wiedza i doświadczenie trenerów.

CE-poradnik.pl: Jak rozpocząć działania mające na celu ocenę zgodności wyrobów ?

MZ: Zadzwonić do nas, skorzystać z naszych szkoleń !

CE-poradnik.pl: Dziękuję za rozmowę

MZ: Dziękuję i zapraszam na http://www.ce-polska.pl

Rozmowę przeprowadziłą KM dla CE-poradnik.pl w dniu 10 lutego 2014

Oznakowanie CE – jak wdrożyć ?

Najbliższe szkolenia mówiące o tym jak wdrożyć oznaczenie CE, odbędą się w Warszawie w centrum konferencyjnym Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza) aleje Jerozolimskie 123 A

OZNAKOWANIE CE – szkolenia styczeń 2014 WARSZAWA:

21 stycznia 2014 – Szkolenie oznakowanie CE

 • Szkolenie – oznakowanie CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<<

22 stycznia 2014 – Szkolenie oznakowanie CE

 • Szkolenie – oznakowanie CE – podstawy
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<<

23 stycznia 2014 – Szkolenie oznakowanie CE

 • Szkolenie – oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa 2004/108/WE, dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2006/95/WE)
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<<

24 stycznia 2014 – Szkolenie oznakowanie CE

 • Szkolenie – oznakowanie CE i znak budowlany B (CPR – rozporządzenie 305/2011
 • więcej informacji >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenia prowadzone są przez osoby stojące na czele grup doradczych CENTRUM CERTYFIKACJI CE-Polska, lidera kompleksowych wdrożeń oznakowania CE. Następne szkolenia dotyczące wprowadzenia oznakowania CE odbędą się w:

 • luty 2014 – KATOWICE – szczegóły zadzwoń +48 61 830 81 81
 • marzec 2014 – POZNAŃ  – szczegóły zadzwoń +48 61 830 81 81
 • kwiecień 2014 – WARSZAWA  – szczegóły zadzwoń +48 61 830 81 81
 • maj 2014 – GDYNIA  – szczegóły zadzwoń +48 61 830 81 81
grafika informacyjna o szkoleniach ze znaku CE - oznakowanie CE

oznakowanie CE – szkolenie CE –  Warszawa 2014

Więcej informacji na www.ce-polska.pl lub pod numerem telefonu +48 61 830 81 81 lub pod adresem info@ce-polska.pl

 

dla portalu www.CE-poradnik.pl  – Monika Zawadzka

Fotoradary – urządzenia do pomiaru prędkości, a znak CE

Czy oznakowanie CE  może mieć coś wspólnego z legalnością wystawiania mandatów ?

W roku 2013, kiedy to rząd przy pomocy radarów i fotoradarów, bardzo stanowczo zabrał się za uszczuplanie portfeli swoich obywateli przez nakładanie mandatów, wywiązało się wiele dyskusji w sprawie zasadności badania prędkości, dokładności pomiarów, certyfikacji urządzeń, ich wzorcownia itd.

Na chwilę obecną  właściciele pojazdów i kierowcy, dostają często wraz z mandatami przedruki dopuszczeń urządzeń kontrolujących prędkość, a wiąże się to wszystko z coraz powszechniejszą nagonką na tego typu urządzenia, i coraz większym problemem ze ściągalnością należności za mandaty, które udało się wystawić dzięki fotoradarom.

W niniejszym artykule fotoradary, radary i inne urządzenia do kontroli prędkości prześwietlimy nie pod kątem dokładności pomiaru (bo o tym pisali już inni), a legalności ich użytkowania względem dyrektyw Nowego Podejścia i oznakowania CE (znak CE).

Tak więc czym są radary i fotoradary w myśl dyrektyw Nowego Podejścia. Radar jest niczym innym jak urządzeniem elektronicznym z racji zasilania najczęściej nie podlegającym pod dyrektywę niskonapięciową 2006/95/WE, nie jest też urządzeniem pomiarowym w myśl dyrektywy 2004/22/WE. Tak więc czy radar wymaga oznakowania CE, skoro wiele dyrektyw traktuje sprzęt dla wojska i policji jako sprzęt specjalny, wyłączony z zakresu Nowego Podejścia ?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta i jednoznaczna, każdy radar podlega co najmniej pod tak zwaną kompatybilność elektromagnetyczną 2004/108/WE, ze względu na posiadanie aktywnych układów elektronicznych, a wymieniona dyrektywa nie ma zwolnień dla wojska i policji:

 • Dyrektywa      2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w      sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do      kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Directive 2004/108/EC of the      European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the      approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic      compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.
 • Ustawa      z dnia 23 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej      (Dz.U.07.82.556).
oznakowanie CE fotoradary

fotoradar, mandat, oznaczenie CE

Zróbmy szybki przegląd tego co możemy zobaczyć prosząc o informacje szczegółowe dotyczące urządzenia kontrolującego prędkość. Policja z reguły przy kontroli radarowej posiada teczkę dokumentów legalizacyjnych, wzorcujących itp. Ale czy mają deklarację zgodności WE ? Osobiście wielokrotnie prosiłem o pokazanie takiego dokumentu i jak się okazało takiego dokumentu funkcjonariusze nie posiadali przy sobie. W roku 2013, zdarzyło mi się dostać deklarację zgodności amerykańskiego miernika laserowego, która nie spełniała właściwie żadnych standardów jakie stawiane są wyrobom elektronicznym po 20 lipca 2007, a dodatkowo nie była ona w języku polskim, który jest wymagany. Podsumowując wszystkie mierniki, z którymi miałem do czynienia, były nielegalnie pwrowadzone do obrotu.

Sprawa bardzo podobnie wygląda z fotoradarami stacjonarnymi i fotoradarami mobilnymi. Te z racji modelu i specyfikacji mogą podlegać pod następujące przepisy:

Dyrektywa R&TTE – 1999/5/WE (w przypadku podłączenia do interfejsu publicznego):

 • Dyrektywa Parlamentu      Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie      urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz      wzajemnego uznawania ich zgodności
 • Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council      of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal      equipment and the mutual recognition of their conformity

Dyrektywa niskonapięciowa LVD – 2006/95/WE:

 • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu      Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji      ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego      przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council      of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States      relating to electrical equipment designed for use within certain voltage      limits.
 • Rozporządzenie Ministra      Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla      sprzętu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089).

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC – 2004/108/WE:

 • Dyrektywa 2004/108/WE      Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie      zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do      kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council      of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States      relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive      89/336/EEC.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2007      o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556).

dodatkowo same słupy mogą podlegać pod:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Tak więc stwierdzam, że walka z fotoradarami, miernikami prędkości pod względem sprawdzania czy są dobrze ustawione, prawidłowo konserwowane, prawidłowo użytkowane wydaje się być zasadna, jednak warto zacząć od początku i stwierdzić czy urządzania tego typu zostały legalnie wprowadzone do obrotu, czyli czy mają znak CE i deklrację zgodności WE. 

Dla CE-Poradnik.pl tekst przygotował Jędrzej Borowiak
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lider wdrażania oznakowanie CE w Polsce