Zmiany dotyczące oznakowania budowlanego B

Centrum Certyfikacji CECE-Polska coraz śmielej informuję, że nie mamy co się spodziewać zmian związanych z oznakowaniem znakiem budowlanym B (znak B) przez najbliższe dwa lata. Ustawodawcy nie mają pomysłu na zmiany, często niedoskonałego systemu, który obowiązuje w Polsce od wielu lat – podkreśla jeden z członków zarządu Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Tak więc jeśli chodzi o wyroby budowlane należy się skupić na nowościach dla wyrobów budowlanych, które oznakowane są znakiem CE (podlegających pod rozporządzenie 305/2011), dla których istnieją normy zharmonizowane lub Europejskie Oceny Techniczne (lub powoli wygasające Europejskie Aprobaty Techniczne). Wyroby objęte systemem krajowym (znak B) nie mamy zatem żadnych nowości. Więcej na temat CE i B dla wyrobów budowlanych kliknij.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *