Znak CE a Urzędy Celne

Znak CE kontra Urzędy Celne, to stały problem importerów. Polska jest jedynym krajem Europejskiego Obszaru Gospodarczego gdzie tak dokładnie sprawdzane są dokumenty potwierdzające proces oceny zgodności (deklaracja zgodności WE i znak CE). Czy Urzędy Celne wiedzą co robią ? Czy wykonują swoją pracę tak jak trzeba ?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Urzędy Celne w Polsce nie mają pojęcia o dyrektywach Nowego Podejścia. Instytucje wspierające Urzędy Celne (organy nadzoru rynku) też nie pomagają im w dostateczny sposób. Urzędy celne nie mają żadnych kompetencji do sprawdzania oznakowania CE i deklaracji zgodności WE / deklaracji właściwości użytkowych. Rodzi to ogromne problemy dla w importerów, który objawia się zatrzymywania ich towarów, wydłużaniem procedur celnych, a także zawracaniem wyrobów do krajów pochodzenia, niszczeniem itp.

Podstawowym dokumentem, o który proszą celnicy jest: „certyfikat CE”, czyli dokument, który w ujęciu prawnym w ogóle nie istnieje. Dalsze zarzuty mogą dotyczyć żądań znaku CE na wyrobach, które po prostu nie podlegają pod dyrektywy Nowego Podejścia. Pewnego rodzaju nieuczciwością jest także nagminne wpuszczanie wyrobów na certyfikaty zgodności, potwierdzenia badań, dokumenty nieistniejących jednostek badawczych, w obliczu obowiązku sprawdzenia deklaracji zgodności WE i etykiety lub tabliczki znamionowej.

Jeśli masz problem ze znakiem CE w Urzędzie Celnym skorzystaj z infolinii: +48 61 830 81 81 (koszt zwykłego połączenia lokalnego) lub kliknij www.znak-ce.pl

Dla portalu CE-Poradnik.pl przygotował Szymon Maliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *