Archiwa Tagi: normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane – kilka zmian w marcu i kwietniu 2015

Normy zharmonizowane jako przepisy szczegółowe do dyrektyw Nowego Podejścia podlegają częstym zmianom. W marcu i kwietniu zmiany w zakresie norm zharmonizowanych dotyczyły między innymi następujących dyrektyw:

  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 125/02)
  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 087/02)
  • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 087/02)
normy zharmonizowane

normy zharmonizowane

Dla dyrektywy maszynowej i zabawkowej Komisja przygotowała sprostowania (normy zharmonizowane):

  • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 54 z dnia 13 lutego 2015 r.) (2015/C 087/03)
  • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 445 z dnia 12 grudnia 2014 r.) (2015/C 113/07)

Dla CE-poradnik.pl Marcin Mansfeld (CE-Polska.pl)

Nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy 2006/42/WE

Nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa)

W dniu 13 lutego 2015 pojawił się nowe normy zharmonizowane dla dyrektywy maszynowej:

  • Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).
  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Nowe normy zharmonizowane zawarto w:

Komunikacie Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (2015/C 054/01) 

wykaz norm zharmonizowanych 2006_42_WE 13_02_2015 – plik do pobrania

nowe normy zharmonizowane dyrektywa maszynowa

normy zharmonizowane dyrektywa maszynowa

Wykaz został w dniu 13 marca 2015 sprostowany:

Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (2015/C 087/03)

wykaz norm zharmonizowanych 2006_42_WE 13_03_2015 sprostowanie – plik do pobrania

nowe normy zharmonizowane sprostowanie

normy zharmonizowane sprostowanie

Dla CE-Poradnik.pl Magdalena Wojtczak

Jak zakupić normy zharmonizowane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, czyli PKN i jego beznadziejnie działający sklep internetowy

W dobie kwitnącej sprzedaży internetowej mamy niezliczoną ilość sklepów, w których możemy zakupić wszystko od żywności, przez elektronikę, książki, muzykę, zabawki, sprzęt sportowy, aż po przepisy (w tym normy zharmonizowane).

Polski Komitet Normalizacyjny czyli w skrócie PKN, w roku 2013 dokonał zmiany w swoim sklepie internetowym. Zmiana ta spowodowała ogromne zamieszenie. PKN jako główna instytucja wprowadzająca normy na terenie Polski, zakupił rozwiązanie informatyczne, które do tej pory tylko się psuje. denerwując użytkowników.

Normy zharmonizowane a problemy ze sklepem PKN

Pierwszą poważną niedogodnością była konieczność założenia nowych kont (stare przestały działać), potem pojawiły się problemy z rejestracją użytkowników i te problemy nie zostały rozwiązane do dzisiaj, do tego dochodzą problemy z płatnościami oraz z wysyłką. Jakby tego wszystkiego było mało, sklep internetowy stanowczo za często ma przestoje i to zarówno w godzinach pracy większości pracowników (8-16), ale również w innych porach dnia, a nawet nocy. Dużym problemem jest także wyszukiwarka, która przy okazji dwóch wyszukiwań w odstępie kilku sekund, będzie miała inne wyniki, albo nie znajdzie normy zharmonizowanej, którą PKN ma na pewno w  swoich zbiorach.

www.pkn.pl rzut ekranu strony z dnia 03.04.2014 / 2310 - instytucja sprzedająca normy zharmonizowane

screen strony internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 kwietnia 2014 / 2310

Podsumowując, PKN dokonał najgorszej zmiany jaka była możliwa. Należy zadać sobie pytanie jak organizacja, będąca właściwie monopolista może dokonywać tak złych wyborów, utrudniając życie tysiącom ludzi zainteresowanym tematyką normalizacji ?

Należy pamiętać  że normy zharmonizowane umieszczone w odpowiednich wykazach norm zharmonizowanych, stanowią najłatwiejszą drogę wykazania zgodności w celu oznakowania wyrobów znakiem CE.

Dodatkowo normy zharmonizowane oraz inne normy rozprowadzane są tylko w sposób płatny, co dodatkowo rzuca złe światło na Polski Komitet Normalizacyjny.

Tak więc gratulujemy PKN’owi zmian, i liczymy, że sklep na reszcie będzie pracował tak jak powinien

dla portalu CE-maszyny.pl informację przygotował Jędrzej Borowiak